BCG growth-share matrix ne demek?

 """BCG growth-share matrix"", Türkçeye ""BCG büyüme-pazar payı matrisi"" olarak çevrilebilir.


BCG büyüme-pazar payı matrisi, işletmelerin çeşitli ürün hatlarını veya iş birimlerini analiz etmek ve belirlemek için kullanılan bir planlama aracıdır. Bu matris, dört bölümden oluşur: yıldızlar, nakit inekleri, soru işaretleri ve ölü köpekler.


""Yıldızlar"", yüksek büyüme ve yüksek pazar payına sahip ürünleri temsil eder. ""Nakit inekleri"", düşük büyüme fakat yüksek pazar payına sahip ürünleri ifade eder. ""Soru işaretleri"", yüksek pazar büyümesi but düşük pazar payına sahip ürünlerdir. ""Ölü köpekler"" ise düşük büyüme ve düşük pazar payına sahip ürünlerdir ve genellikle işletmenin devam etmeyi veya tasfiye etmeyi düşünmesi gereken ürünlerdir.


Bu matris, bir şirketin bütçesini ve kaynaklarını farklı iş birimleri arasında nasıl en etkili şekilde dağıtacağını belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, daha stratejik ve bilinçli kararlar alabilirler."

"""Boston Consulting Group (BCG) growth-share matrix"" is a specific business term, and it does not have different translations in English. It's a name for a strategic planning tool that visualizes a company's product portfolio and growth opportunities. However, I can provide example sentences:

1. Our company is implementing the BCG growth-share matrix to identify our business's potential for profitability and growth.
2. In the BCG growth-share matrix, products are categorized as cash cows, dogs, stars, or question marks.
3. After assessing the company's current standing using the BCG growth-share matrix, we concluded that we need to introduce more star products to increase our market share.
4. Using the BCG growth-share matrix has allowed us to realize which products are not worth the further investment.
5. Understanding the BCG growth-share matrix is a fundamental part of strategic business planning. 

By creating sentences that use this term in multiple contexts, you can understand how it's used in English more extensively."

Yorumlar