BDI ne demek?

 "BDI, İngilizcede bir psikoloji terimi olan ""Beck Depression Inventory""nin kısaltmasıdır. Türkçeye ""Beck Depresyon Ölçeği"" olarak çevrilebilir. 


Bu ölçek, Amerikalı psikiyatrist Aaron T. Beck tarafından geliştirilmiştir ve bireylerin depresyon durumunu belirlemek için kullanılır. Çeşitli duygusal ve fiziksel belirtiler üzerinden depresyonu değerlendiren bir öz bildirim (self-report) ölçeğidir. 


Örneğin, katılımcıların son iki hafta boyunca yaşadıkları ruh hali, uyku düzeni, iştah, konsantrasyon veya ilgi kaybı gibi faktörlere göz atılarak, bireyin depresyon seviyesi belirlenir. Her bir madde, belirli bir belirti veya davranış özelliğini değerlendirir ve katılımcılardan bu maddelere 0 ile 3 arasında bir puan vererek kendilerini nasıl hissetiklerini belirtmeleri istenir. Yüksek puanlar genellikle daha şiddetli depresyonu gösterir."

"BDI kelimesi genellikle ekonomik anlamda kullanılır ve ""Baltic Dry Index"" ın kısaltmasıdır. İngilizce'ye direkt bir çevirisi yoktur, fakat işlevi açıklanabilir. 

1. Indicator: The BDI is seen as an efficient economic indicator of future economic growth and production. 
""BDI, gelecekteki ekonomik büyüme ve üretimin verimli bir ekonomik göstergesi olarak görülür.""

2. Barometer: BDI is an excellent barometer of the volume of global trade at sea.
""BDI, denizdeki küresel ticaret hacminin mükemmel bir barometresidir.""

3. Measurement: BDI is a measurement of the price of shipping raw materials.
""BDI, ham maddelerin nakliye fiyatının bir ölçüsüdür.""

4. Index: The BDI is an index of how much it costs to move raw materials by sea.
""BDI, deniz yoluyla ham maddeleri taşımanın ne kadar maliyetli olduğunu gösteren bir endekstir.""

5. Benchmark: BDI is a benchmark for raw material transportation costs around the world.
""BDI, dünya genelinde ham madde taşıma maliyetlerinin referans noktasıdır."""

Yorumlar