be about to do something phrase ne demek?

 """Be about to do something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeyi yapmak üzere olmak"" olarak çevrilebilir. Bu ifade genellikle bir durumun ya da eylemin hemen olacağını, hemen gerçekleşmek üzere olduğunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle yakın gelecekte olması beklenen bir eylemi ifade eder.


Bir kişi ""I am about to leave"", dediğinde, bu kişi ""Birazdan gideceğim"", ya da ""Gidiyor olmam birazdan gerçekleşecek"" anlamını taşır. 


Öte yandan, durumun ya da eylemin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği belirsiz olduğu zamanlarda, genellikle ""am about to"" yerine ""was about to"" yapı kullanılır. Bu durumda, eylem neredeyse gerçekleşiyor olabilir, ancak genellikle beklenmedik bir durum ya da engel nedeniyle gerçekleşmez. Örneğin, ""I was about to call you when the phone rang"" cümlesi Türkçeye ""Seni aramak üzereydim ki telefon çaldı"" olarak çevrilebilir. Bu durumda, kişi neredeyse telefonu arayacaktı, ancak telefonun çalması nedeniyle bunu gerçekleştirmedi. 


Sonuç olarak, ""be about to"" ifadesi genellikle bir eylemin hemen gerçekleşmek üzere olduğunu veya çok yakında gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılır."

"""Be about to do something"" ifadesi genellikle bir eylemin hemen önce, sadece yapmak üzere olduğu anlamlarını taşır. İşte bu ifadeyi kullanan bazı örnek cümleler:

1. ""I was about to call you when you called me."" (Seni aramak üzereydim ki beni aradın.)
2. ""The concert is about to start; we should hurry."" (Konser başlamak üzere, acele etmeliyiz.)
3. ""She's about to make a huge decision that will impact her future."" (Geleceğini etkileyecek büyük bir karar vermekte.)
4. ""The train is about to leave the station."" (Tren istasyondan ayrılmak üzere.)
5. ""I was just about to eat dinner."" (Tam yemek yemek üzereydim.) 

Bu ifadenin kullanımı genellikle bir bekleyiş, bir öncelik veya bir eylemin tamamlanacağına dair bir beklenti hissi yaratır."

Yorumlar