be above someone's pay grade idiom ne demek?

 """Be above someone's pay grade"" ifadesi Türkçeye ""Birinin maaş seviyesinin üzerinde olmak"" şeklinde çevrilebilir, ancak bu ifade Türkçe'de kelime kelime çevrildiğinde aynı anlamı taşımamaktadır. Bu bir İngilizce deyimdir ve genellikle birinin sorumluluk alanının, yeteneklerinin veya yetkisinin ötesinde bir durumla ilgilenmek durumunda olduğunda kullanılır. 


Örneğin, bir şirketteki bir alt kademeli çalışanın yüksek seviyede stratejik kararlar alması beklenmiyorsa, bu kararlar genellikle çalışanın ""pay grade'inin üzerinde"" denilebilir. 


Pratik örnekle açıklamak gerekirse; ""Bu konu benim maaş seviyemin üzerinde, yani bu konuda bir karar vermem benim yetki alanımın dışında"" şeklinde kullanılabilir. Yani bir durumun veya görevin, bir kişinin yeteneklerinin, yetkisinin veya anlayışının ötesinde olduğunu belirtmek için kullanılır."

"""Be above someone's pay grade"" is an idiom indicating that a task or responsibility is beyond one's level of authority or ability. It often means that decision or task is too important or complicated for one to make or handle. Now, let's look at the examples.

1. Example: ""Repairing this kind of advanced technology is above my pay grade. We need to call a professional technician.""
Translation: ""Bu tür gelişmiş teknolojiyi tamir etmek benim maaş skalama üzerinde. Profesyonel bir teknisyen çağırmamız gerekiyor.""

2. Example: ""Deciding the company's future is definitely above my pay grade. The board of directors should handle that.""
Translation: ""Şirketin geleceğine karar vermek kesinlikle benim maaş skalama üzerinde. Yönetim kurulu bununla ilgilenmeli.""

3. Example: ""Please don't ask me about our team's strategy for the upcoming project. That's above my pay grade.""
Translation: ""Lütfen yaklaşan proje için takımın stratejisini benimle paylaşma. Bu benim maaş skalama üzerinde.""

4. Example: ""I'm just a programmer, implementing new company policies is above my pay grade.""
Translation: ""Ben sadece bir programcıyım, yeni şirket politikalarını uygulamak benim maaş skalama üzerinde.""

5. Example: ""I think John should handle that problem. It's above my pay grade.""
Translation: ""Sanırım John o problemle ilgilenmeli. Bu benim maaş skalama üzerinde.""

In all these examples, ""above my pay grade"" is used to express that something falls outside one's responsibilities, capabilities or authority, and should be dealt with by someone at a higher level in the organization."

Yorumlar