be above/beyond reproach idiom ne demek?

 """Be above/beyond reproach"" ifadesinin Türkçe karşılığı ""kınanacak/kusur bulunacak hiçbir yanı olmamak"" anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir kişi veya durumun eleştiri veya kınama için hiçbir neden bırakmadığını belirtmek için kullanılır. 


Örneğin, ""His actions were beyond reproach"" cümlesi Türkçeye ""Davranışları kınanacak hiçbir yan bırakmadı"" olarak çevrilebilir. Burada ifade, kişinin davranışlarının tamamen kabul edilebilir olduğu veya hiçbir hatalı ya da yanlış yanı olmadığı anlamına gelir.


Bir başka örnekte ""Her conduct is above reproach"" cümlesi, ""Davranışları eleştirilecek hiçbir yan bırakmıyor"" şeklinde çevrilebilir. Burada, kişinin davranışlarının kusursuz olduğu, eleştirilere ya da kınamaya yer bırakmadığı belirtiliyor."

"""Be above/beyond reproach"" is an idiom that means to be so good that nobody can find anything to criticize. Here are examples of this idiom in use:

1. The mayor's conduct should always be beyond reproach.
(Valinin davranışları her zaman eleştirilemez olmalıdır.)

2. His record on employee rights was above reproach.
(Çalışan hakları konusundaki kaydı kusursuz oldu.)

3. Her professionalism and work ethic are beyond reproach.
(Profesyonelliği ve çalışma etiği eleştirilemez.)

4. As a judge, you are expected to conduct yourself in a manner that is above reproach.
(Hakim olarak, kendinizi eleştirilemez bir şekilde davranmanız beklenir.)

5. His integrity and dedication to the company were beyond reproach.
(Onun dürüstlüğü ve şirkete olan adanmışlığı kusursuzdu.)"

Yorumlar