be acquainted with something phrase ne demek?

 """Be acquainted with something"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""bir şeyle tanışık olmak"", ""bir şeyi tanımak"" ya da ""bir şey hakkında bilgi sahibi olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyimin İngilizce'deki kullanımı:

Kelimenin tam anlamıyla, ""acquainted"" başkasını veya başka bir şeyi tanımak anlamına gelir. Örnek olarak, ""I am not acquainted with the procedures here"" cümlesi Türkçeye ""Buradaki prosedürlerle tanışık değilim"" olarak çevirilebilir. 


Bu deyim genellikle bir şeyin iç yüzünü, nasıl işlediğini, dinamiklerini veya işleyişini tanıma bağlamında kullanılır. Bir şeyle veya bir durumla 'tanışık olmak' denildiğinde, genellikle bu şeye veya duruma dair belirli bir bilgiye, deneyime veya anlayışa sahip olmak kastedilir. Bu deyim, genellikle bir kişi, yer, nesne, prosedür, metodoloji ya da konseptle ilgili bilgi sahibi olmayı ifade eder."

"""Be acquainted with something"" anlam olarak bir şeye aşina olmak, bir şeyi tanımlamak anlamına gelir. İşte bu ifadeyi içeren beş örnek cümle ve onların Türkçe çevirileri:

1. ""She is well acquainted with the literature on the subject."" --> O, konuyla ilgili literatüre oldukça aşinadır.
2. ""To do this job, you'd better be acquainted with digital marketing strategies."" --> Bu işi yapmak için, dijital pazarlama stratejileriyle aşina olmanız daha iyi olur.
3. ""I am not fully acquainted with the details of the project."" --> Projedeki detaylarla tamamen aşina değilim.
4. ""Everyone here is acquainted with the rules and regulations."" --> Buradaki herkes kurallar ve düzenlemelerle aşinadır.
5. ""Before you proceed, you should be acquainted with our company policy."" --> Devam etmeden önce, şirket politikamızla aşina olmalısınız."

Yorumlar