be an actor, cook, etc. in the making idiom ne demek?

 """Be an actor, cook, etc. in the making"" bir ifade olup Türkçeye ""Bir oyuncu, aşçı, vb. olma yolunda olmak"" olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişinin belirli bir yetenek ya da beceri göstermeye başladığında ve bu yetenek ya da becerisinin ileride belirli bir meslekte, örneğin oyunculukta veya aşçılıkta başarılı olabileceğini ima ettğinde kullanılır.


Örneğin ""He's an actor in the making"" cümlesi Türkçede ""O, bir oyuncu olma yolunda"" anlamına gelir. Bu ifade, kişinin henüz profesyonel bir oyuncu olmasa bile, oyunculuk yeteneklerini geliştirdiğini ve ileride başarılı bir oyuncu olabileceğini gösterir.


Benzer şekilde, ""She's a cook in the making"" ifadesi, bir kişinin aşçılık yetenekleri geliştirmekte olduğunu ve büyük olasılıkla ileride başarılı bir aşçı olacağını ifade eder. Bu ifade genellikle bir kişinin potansiyelini veya belirli bir alanda ilerleme göstermekte olduğunu belirtmek için kullanılır."

"""Be an actor, cook, etc. in the making"" genellikle kişinin belirli bir yetenekte yeni, ama çok potansiyeli olduğunu ifade eder. İşte bu ifadeyi kullanılan bazı örnek cümleler:

1. He's a writer in the making. He has only published a few articles, but they are all very impressive. (O bir yazar olmaya aday. Sadece birkaç makale yayınladı, ama hepsi çok etkileyici.)

2. With his voice, he's definitely a singer in the making. (Sesiyle, o kesinlikle bir şarkıcı olmaya aday.)

3. I see so much creativity in her; she is an artist in the making. (Onun içinde çok fazla yaratıcılık görüyorum; o bir sanatçı olmaya aday.)

4. My son loves to cook. I think he's a chef in the making. (Oğlum yemek yapmayı seviyor. Sanırım o bir aşçı olmaya aday.)

5. He's got such a sharp business sense – he's an entrepreneur in the making. (Çok keskin bir iş anlayışına sahip - o bir girişimci olmaya aday.)"

Yorumlar