be admitted to the bar phrase ne demek?

 """Be admitted to the bar"" ifadesi Türkçeye ""avukatlık barosuna kaydolmak"" veya ""avukatlık barosuna kabul edilmek"" olarak çevrilebilir.


Bu ifadenin kökeni hukuk diline dayanır. Bir kişinin ""bar'a kabul edilmesi"", o kişinin belirli bir yargı bölgesinde hukuk uygulamasına yetkili hale geldiğini belirtir. Bu, genellikle hukuk okulunu bitirdikten ve baro sınavını geçtikten sonra gelir.


Detaylı kullanımı konusunda örnek vermek gerekirse; ""John finally was admitted to the bar after years of studying law."" ifadesi, ""John, yıllarca hukuk okuduktan sonra nihayet baroya kabul edildi."" anlamına gelir. Burada, John'un hukuk eğitimini tamamladığı ve baro sınavını başarıyla geçtiği, dolayısıyla avukat olarak hukuk uygulama yetkisini kazandığı belirtiliyor. Bu durum genellikle bir avukatın kariyerinde büyük bir adım olarak kabul edilir."

"""Be admitted to the bar"" is a phrase that refers to a lawyer being officially accepted as qualified to practice law in a particular jurisdiction. Here are five example sentences: 

1. After years of study and hard work, Jonathan was finally admitted to the bar and could begin practicing law.

2. To be admitted to the bar in our state, you must first pass a rigorous examination.

3. She could not act as an attorney until she was admitted to the bar. 

4. Even though he completed his law degree, he decided not to be admitted to the bar and went into teaching instead.

5. Janet's parents attended the special ceremony where she was admitted to the bar.

In Turkish, ""be admitted to the bar"" translates to ""Baroya kabul edilmek"". Here are same sentences translated to Turkish:

1. Yıllarca ders çalışmanın ve sıkı çalışmanın ardından Jonathan nihayet baroya kabul edildi ve hukuk uygulamasına başlayabildi.

2. Eyaletimizde baroya kabul edilmek için önce zorlu bir sınavı geçmelisiniz.

3. Baroya kabul edilene kadar avukat olarak görev yapamazdı.

4. Hukuk diplomasını tamamlamasına rağmen, baroya kabul edilmeye karar vermedi ve öğretmeye başladı.

5. Janet'in ailesi, baroya kabul edildiği özel törene katıldı."

Yorumlar