be afraid of your own shadow idiom ne demek?

 """Be afraid of your own shadow"" idiomunun Türkçe karşılığı ""kendi gölgesinden korkmak"" demektir. İngilizcede kullanıldığında çok ürkek, korkak ya da çekingen bir kişi tanımlamak için kullanılır. 


Sözlük anlamı dışında, bu deyim genellikle kişinin olağan ve basit şeylerden dahi çabucak korktuğunu ya da endişelendiğini vurgulamak için kullanılır. Ayrıca, kişinin gerçekten tehlikeli ya da korkutucu olmayan durumları bile aşırı derecede korkutucu veya endişe verici olarak algıladığını gösterir. 


Örneğin, ""He is so nervous, he is afraid of his own shadow."" (O kadar sinirli ki, kendi gölgesinden bile korkuyor.) şeklinde bir cümlede bu deyimi kullanabiliriz. Bu, kişinin aşırı derecede sinirli veya ürkek olduğunu ifade eder. 


Özetle, ""be afraid of your own shadow"" söz dizesi, kişinin olağan durumları bile huzurunu kaçıracak kadar aşırı korku veya endişe içinde olduğunu gösterir."

"""Be afraid of your own shadow"" bir İngilizce deyimdir ve bir kişinin aşırı korkak olduğunu veya hemen hemen her şeyden korktuğunu ifade eder. İşte bu deyimi anlamlaştıran beş örnek cümle:

1. He seems to be afraid of his own shadow, doesn't he? (Kendi gölgesinden bile korkuyor gibi görünüyor, değil mi?)
2. I used to be so timid, almost afraid of my own shadow back in my school days. (Okul günlerimde çok ürkektim, neredeyse kendi gölgesimden bile korkardım.)
3. You can't live your life being afraid of your own shadow; be braver and face the challenges. (Kendi gölgesinden korkarak hayatını yaşayamazsın; daha cesur ol ve zorluklarla yüzleş.)
4. John is so cautious that you might think he is afraid of his own shadow. (John o kadar dikkatlidir ki, kendi gölgesinden bile korkuyor sanabilirsiniz.)
5. She is so nervous around dogs that she seems to be afraid of her own shadow. (Köpeklerin etrafında o kadar sinirlidir ki, kendi gölgesinden bile korkuyor gibi görünüyor.)

Bu örnek cümleler, bu deyimin farklı bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini göstermeye yardımcı olacaktır. Bu deyimi hatırlamak ve anlamak için, genellikle çok korkak veya her şeyden korkan birini ifade ettiğini unutmayın."

Yorumlar