be after someone's blood idiom ne demek?

 """Be after someone's blood"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçeye ""birinin peşine düşmek"", ""birine öfkeli olmak"" veya ""birinden intikam almayı arzulamak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyimin kullanımı genellikle birinin, genellikle bir haksızlık, yanlışlık veya kişisel bir saldırı nedeniyle, başka bir kişiye karşı büyük bir öfke veya intikam duygusu beslediği durumlardır. 


Örnek kullanım:


- ""After he was fired without a good reasonable cause, he was after his boss's blood."" (Haksız yere işten atıldıktan sonra, patronunun kanını dökme peşine düştü.)


Edebi bir dilde kullanıldığında, genellikle bir karakterin diğeriyle olan düşmanlığını veya kinini vurgulamak için kullanılır. Ancak, günlük dilde de birinin diğerine olan derin öfkesini veya rahatsızlığını ifade etmek için kullanılabilir. Bu deyim genellikle ciddi bir durumu ileri sürmek için kullanılır ve genellikle tehditkâr veya düşmanca bir duyguyu anlatır. Deyimin kökeni tam olarak bilinmese de, ""kan"" kelimesi burada bir tür zarar veya intikam arzusunu sembolize eder ve bu deyimi oldukça güçlü ve etkili bir ifade haline getirir."

"""Be after someone's blood"" is an English idiomatic expression which usually means to be very angry with someone and intend to punish them. Here are five example sentences in English:

1. ""After messing up the annual report, I knew my boss would be after my blood.""
2. ""She discovered that he had been lying all along and now she's after his blood.""
3. ""His poor performance in the tournament has quite a few people after his blood.""
4. ""Once Jenny learned about her brother's betrayal, she was after his blood.""
5. ""Don't mess up her plans, or she'll be after your blood.""

Please note that this idiom is typically used in informal contexts and can often come across as quite harsh, so it's recommended to use it sparingly."

Yorumlar