be after someone/something phrase ne demek?

 """Be after someone/something"" ifadesi Türkçeye; ""birinin/bir şeyin peşinde olmak"" olarak çevrilebilir. Bu, genellikle iki ana kullanım durumu içerir.


1. Bir şeyin veya bir kişinin arayışı: İlk kullanımı, bir bireyin belirli bir hedefe veya hedefe ulaşmayı arzulaması durumunda kullanılır. Örneğin, ""She is after a promotion at work"" cümlesi, Türkçe'de ""O, iş yerinde terfi peşinde"" anlamına gelir. Burada anlatılmak istenilen, kişinin bir hedefi olduğu ve onun peşinden gittiğidir.


2. Bir kişinin başkasını takip etmesi veya onu elde etmeye çalışması: İkinci kullanım durumu, genellikle birinin diğer bir kişiyi takip ettiği veya onunla ilgili bilgi bulmaya çalıştığı durumlarda kullanılır. Örneğin, ""The police are after the thief"" cümlesi, Türkçe'de ""Polis, hırsızın peşinde"" anlamına gelir. Bu, genellikle bir hedefin peşine düşme veya bir kişiye ulaşma isteği bağlamında kullanılır.


Bu ifadenin cümle içinde nasıl kullanılacağı, genellikle kimin veya neyin peşinde olunduğuna bağlıdır. Daha spesifik bir durumu belirtmek için ifadenin sonuna daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz."

"Sure, the phrase ""be after someone/something"" can have a few different meanings in English depending on the context. Here are five examples:

1. Searching for or trying to find: ""The police are after the thief who robbed the bank.""
Translation: Polis, bankayı soyan hırsızın peşinde.

2. Intent on obtaining: ""My brother is always after my toys.""
Translation: Kardeşim her zaman oyuncaklarımın peşinde. 

3. ""After"" can also mean as a consequence or result of something happening: ""After listening to this information, he changed his mind.""
Translation: Bu bilgiyi dinledikten sonra fikrini değiştirdi.

4. ""After"" can also suggest the idea of succession: ""Your turn comes after Jane.""
Translation: Sıra Jane'den sonra sana geliyor.

5. Inquiring about: ""I am after information about the new project.""
Translation: Yeni proje hakkında bilgi edinmek istiyorum. 

I hope these examples could help you better understand the various uses of the term ""after""."

Yorumlar