be agreed phrase ne demek?

 "The phrase ""be agreed"" İngilizce'de ""bir konuda hemfikir olmak"" anlamına gelir. Bu, iki veya daha fazla kişinin belirli bir konu üzerinde aynı görüşte olduğu, aynı düşündüğü ya da aynı şeyi kabul ettikleri durumları ifade eder.


Örneğin, ""We are agreed on the plan."" cümlesi, ""Plan üzerinde hemfikiriz."" olarak çevrilebilir. Bu cümle, konuşan kişilerin belirli bir planın uygulanmasında ortak bir anlayışa vardığını ifade eder.


Diğer bir örnek: ""The committee was not agreed on the proposal."" Bu cümle ""Komite, teklif konusunda hemfikir değildi."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümle, komite üyelerinin bir teklif yönünde ortak bir görüşe varamadığını yansıtır."

"""Be agreed"" ifadesi genellikle bunun üzerinde anlaşılmış veya karara varılmış manasında kullanılır. 

1) It was finally **agreed** to hold the meeting at the city center. 
(Sonunda, toplantının şehir merkezinde yapılmasına karar verildi.)

2) They **agreed** that the new company policy would take effect at the beginning of next month.
(Yeni şirket politikasının önümüzdeki ayın başında yürürlüğe gireceği konusunda anlaştılar.)

3) John and Mary **agreed** to separate amicably after their discussion. 
(John ve Mary, görüşmelerinden sonra dostça ayrılma konusunda anlaştılar.)

4) I think we are all **agreed** that Tom's plan is the best one.
(Sanırım hepimiz Tom'un planının en iyi olduğunda anlaştık.)

5) It was **agreed** that the party would be next Saturday.
(Partinin gelecek cumartesi olacağı üzerinde karar kılındı.)"

Yorumlar