be ahead of the curve idiom ne demek?

 """Be ahead of the curve"" ifadesi Türkçeye ""eğrinin önünde olmak"" olarak direkt çevrilebilir. Ancak Türkçe'de bu ifadenin tam bir karşılığı olmayabilir. Bu ifade, genellikle bir kişinin veya organizasyonun belirli bir alanda ileri görüşlülük ve yenilikçilik gösterdiği, olağanın dışında düşündüğü, gelecekteki trendleri veya değişiklikleri önceden tahmin ettiği ve buna göre hareket ettiği durumları tarif etmek için kullanılır.


Örneğin, bir şirket, sektördeki diğerlerinden önce çevre dostu uygulamaları benimseyerek ""eğrinin önünde"" olabilir. Bir öğrenci de, derslerini başkalarından önce tamamlayarak veya ileri düzey konuları öğrenerek ""eğrinin önünde"" olabilir. 


Örnek cümleler: 

1. ""By investing in renewable energy now, we aim to be ahead of the curve in the energy sector."" (Şimdi yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak, enerji sektöründe eğrinin önünde olmayı hedefliyoruz.)

2. ""She always does extra research to be ahead of the curve in her classes."" (O, derslerinde hep eğrinin önünde olmak için ekstra araştırma yapar.)"

"""Be ahead of the curve"" idiomu genellikle bir konuya karşı diğerlerinden daha ileride veya gelişmiş olup, gelecek trendleri tahmin etme yeteneği anlamına gelir. İşte bu deyimi içeren bazı örnekler:

1. ""She's always ahead of the curve in adopting new technologies. Her understanding allows her to excel in the tech field."" (O her zaman yeni teknolojileri benimsemekte eğrinin önündedir. Anlama yeteneği onun teknoloji alanında öne çıkmasını sağlar.)

2. ""This fashion house is always ahead of the curve with its innovative designs."" (Bu moda evi her zaman yenilikçi tasarımlarıyla eğrinin önündedir.)

3. ""To keep ahead of the curve, the company is always researching upcoming market trends."" (Eğrinin önünde kalmak için, şirket her zaman gelecek piyasa trendlerini araştırmaktadır.)

4. ""The professor is considered ahead of the curve because of his revolutionary teaching techniques."" (Profesör, devrim niteliğindeki öğretim teknikleri nedeniyle eğrinin önünde kabul edilir.)

5. ""If you want to get ahead of the curve in your career, you need to embrace change and adapt quickly."" (Kariyerinizde eğrinin önüne geçmek istiyorsanız, değişimi benimsemeli ve hızla uyum sağlamalısınız.)"

Yorumlar