be ahead of the game idiom ne demek?

 "İngilizce bir deyim olan ""be ahead of the game"" ifadesi Türkçe'ye genellikle ""oyunda bir adım önde olmak"" ya da ""işlerinde öncü olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu ifade bir kişinin belirli bir durum, iş veya görevle ilgili olarak diğerlerinden daha iyi hazırlıklı veya daha ileride olduğunu belirtmek için kullanılır. Çoğunlukla bu kişinin, bir işi tamamlamak veya hedefe ulaşmak için gereken hazırlıkları ya da planlamayı önceden yaptığı ve bu sayede diğerlerinden daha ileride olduğu durumları ifade etmek için kullanılır.


Örneğin, bir sınav ya da projeyle ilgili olarak bir öğrenci, derslerine çok çalışır ve gereken tüm araştırmaları yaparsa, bu öğrenci sınıfındaki diğer öğrencilere göre ""ahead of the game"" durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani öğrenci, diğerlerine kıyasla daha iyi hazırlanmış ve bu yüzden bir adım önde olmuştur."

"1) Be prepared or successful in a particular area before others. 
Örnek Cümle: ""He's really ahead of the game with his digital skills – the rest of us are still trying to catch up.""

2) Give oneself an advantage or an edge in a situation.
Örnek Cümle: ""By doing a little extra research, you can be ahead of the game and impress your boss.""

3) Be well prepared or advanced in particular activities or situations.
Örnek Cümle: ""With her keen business sense, she was always ahead of the game compared to her competitors.""

4) Progress faster or earlier than others in a race or competition.
Örnek Cümle: ""The new team is certainly ahead of the game, with three wins in a row.""

5) To do something before it is due in order to gain advantage.
Örnek Cümle: ""By drafting the report early, she was ahead of the game and could focus on other tasks."""

Yorumlar