be ahead of the pack idiom ne demek?

 """Be ahead of the pack"" İngilizce'de bir deyimdir ve Türkçeye ""kalabalığın önünde ol"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade genellikle bir kişinin, diğerlerinden önde ya da biri tradition - mesela bir yarış, akademik, mesleki veya finansal - içinde veya sektörde bir lider olduğunu belirtmek için kullanılır.


Ayrıca özlü, dikkate değer veya belirgin bir şekilde fark yaratan kişiyi tanımlamada kullanılır. Deyimin ana fikri, diğerlerinden daha başarılı, daha yetenekli veya daha becerikli olmaktır. 


Örneğin: ""With its intuitive user interface and powerful features, the new smartphone is ahead of the pack."" - “Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleri ile yeni akıllı telefon, kalabalığın önünde."""

"""Be ahead of the pack"" idiomu İngilizce'de bir grup insan arasında lider anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu deyim genellikle bir konuda daha fazla bilgiya sahip olmayı, bir konuyu dikkatli ve öngörülü bir şekilde ele almayı ya da genellikle rekabette olmakta ve aynı zamanda önde olmayı ifade eder.

1. ""By studying every night after school, she was able to be ahead of the pack in her class."" 
(Her gün okuldan sonra çalışarak, sınıfında gruptan önce olmayı başardı.)

2. ""John is always ahead of the pack when it comes to technology trends.""
(John, teknoloji trendlerine gelince her zaman gruptan öncedir.)

3. ""Companies that innovate and adapt quickly are those that stay ahead of the pack."" 
(Hızlı bir şekilde yenilik yapan ve adapte olan şirketler, gruptan önde olanlardır.)

4. ""If you want to be ahead of the pack, you need to start preparing for the exam earlier than others."" 
(Gruptan önde olmak istiyorsanız, başkalarından önce sınava hazırlanmaya başlamalısınız.)

5. ""She started training six months ago, which is why she's ahead of the pack."" 
(Altı ay önce antrenmanlara başladı, bu yüzden gruptan öncedir.)"

Yorumlar