be alive and well/kicking idiom ne demek?

 """Be alive and well/kicking"" deyimi Türkçe'ye şu şekilde çevrilebilir: ""Sağ ve sıhhatli / diri ve tekme atan"". Ancak bu, doğrudan bir çeviridir ve cümlenin Türkçe'de tam anlamıyla çevirisi: ""Yaşıyor ve gayet sağlıklı"" olabilir.


Detaylı anlamı: 

- ""Be alive and well"" kelime kelime çevirildiğinde ""canlı ve iyi"" anlamına geliyor ve bir kişi ya da şeyin yalnızca hayatta ve sağlıklı olduğunu değil, aynı zamanda başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade ediyor. Yani, herhangi bir sıkıntı, zorluk veya olumsuz durumla karşılaşmamış. 


Örneğin, bir arkadaşınızın uzun süre boyunca sizden habersiz olduğunu ve onun nasıl olduğunu merak ettiğinizi farz edin. Bir başka ortak arkadaşınız size ""Merak etme, o sağ ve sıhhatte"" derse, bu sizin arkadaşınızın hayatta olduğunu ve herhangi bir sorunu olmadığını ifade eder. 


- ""Kicking"" kelimesi genellikle bu deyimi daha halk arasında bir ton katma amacıyla kullanılır. Burada ""kicking"" kelimesi ""tekme atıyor"" anlamına geliyor ancak bu, kişi veya şeyin çok aktif ve enerjik olduğunu belirten argo bir ifadedir. 


Örneğin, birisi ""Bizim işyeri hala tekme atıyor"" dediğinde, bu işyerinin sadece işlevini sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda enerjik ve başarılı olduğunu belirtir."

"""Be alive and well/kicking"" is an English idiom which generally means to continue to be active or successful, especially when it is surprising or unexpected.

Here are five examples to illustrate the use of this idiom in sentences:

1. Contrary to the rumors about his failing health, my grandfather is still alive and kicking. (Sağlık durumunun kötü olduğuna dair söylentilere rağmen, dedem hala canlı ve hareketli.)

2. After all these years, their romance is still alive and well. (Bu kadar yıl sonra bile, romantizmeleri hala canlı ve sağlıklı.)

3. Despite the financial burden, our family-run store is alive and kicking. (Mali yüküne rağmen, aile işletmemiz hala canlı ve hareketli.)

4. The traditional arts in our region are still alive and well. (Bölgedeki geleneksel sanatlar hala canlı ve sağlıklı.)

5. Even though it was a tough job market, Joe found that his career in photography was still alive and kicking. (Zor bir iş piyasası olmasına rağmen, Joe, fotoğrafçılık kariyerinin hala canlı ve hareketli olduğunu buldu.)

I hope these examples help illustrate the idiom's usage subtlety. Keep practicing your English language skills to master more such idioms."

Yorumlar