be (all) downhill idiom ne demek?

 """Be (all) downhill"" idiomu Türkçeye ""işler yolunda gitmek"", ""her şey kolaylaşmak"" ya da ""artık zor olmayacak"" anlamlarında çevrilebilir. İngilizcede bu deyim genellikle bir olayın zor kısmının geçtikten sonra geri kalan kısmının daha kolay olacağını ifade etmek için kullanılır.


Örneğin, ""After we get the project started, it will be all downhill from there."" ifadesini Türkçede ""Proje başladıktan sonra her şey daha kolay olacak."" şeklinde anlatabiliriz. Burada ""be (all) downhill"" deyimi, projenin başlamasıyla birlikte geri kalan sürecin daha öngörülebilir ve daha az zorlayıcı olacağını ifade etmektedir.


Bununla birlikte, bu deyim bazen negatif bir durumu ifade etmek için de kullanılır - bir şeylerin her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirtir. Örneğin ""Ever since the company lost its biggest client, it's been all downhill."" ifadesi, şirketin en büyük müşterisini kaybettikten sonra işlerin gittikçe kötüleştiğini belirtir."

"Sure, I'd be happy to help. The idiom ""(all) downhill"" generally means ""getting easier"" or ""declining"". Here are some translations and examples:

1. Getting Easier:
Translation: Kolaylaşmak
Example: ""Once I had finished the introduction, the rest of the project was all downhill.""

2. Declining:
Translation: Düşüşte olmak
Example: ""After their star player was injured, the team's season seemed to go all downhill from there.""

3. Deteriorate:
Translation: Kötüleşmek
Example: ""My grandmother was doing well for a while after her operation, but then it was all downhill.""

4. Worsen:
Translation: Fena halde bozulmak
Example: ""Ever since the company lost its director, it's been all downhill.""

5. Easier to accomplish:
Translation: Başarması kolaylaşmak
Example: ""The first part of the hike was really hard, but after reaching the top, it was all downhill.""

Note that the phrase can carry positive or negative connotations depending on the context. It denotes an 'easier' situation when referring to a task or achievement, and a 'deterioration' or 'decline' when referring to conditions or circumstances."

Yorumlar