be all ears idiom ne demek?

 """Be all ears"" ifadesi Türkçede ""tamamıyla kulak olmak"" anlamına gelir ve genellikle resmi olmayan konuşma dilinde kullanılır. Ancak bu kelime anı denemez aslında bir deyimdir. 


Bu ifadenin tam anlamı, birinin konuşmaya veya duymaya hazır ve istekli olduğunu belirtmektir. Genellikle bir kişi başka birinin söyleyeceği bir şeye dikkatlice dinlemeye hazır olduğunda bu deyimi kullanır.


Örnek: Senin hikayen ne? Ben tamamıyla kulak olmak için buradayım. (What's your story? I'm all ears.)


Dolayısıyla, ""be all ears"" ifadesi bir kişinin anlatılacak bir şeyi dikkatli bir şekilde veya ilgiyle dinleyeceğini belirtir. 


Konuşma dilinde, bu ifade genellikle bir kişinin bir hikaye anlatmak veya bir detay paylaşmak üzere olduğunu belirtmek için kullanılır, ve dinleyici ""I'm all ears"" (""Kulaklarımla buradayım"") diyerek hikayeyi dinlemek için hazır olduğunu bildirir."

"Tabii ki! ""Be all ears"" idiyomu, birisi konuşmak için hazır olduğunu, tamamen ilgisini belirtmek için kullanılır. Dilimize tam olarak ""çok dikkatle dinliyor, kulakları tamamen açık"" olarak çevrilebilir. İşte örnekler:

1. ""I am all ears."" (Ben tamamen dinliyorum.)
Örnek cümle: Tell me about your day, I am all ears.
(Türkçesini anlattığın gün hakkında bana, ben tamamen dinliyorum.)

2. ""She is all ears."" (O tamamen dinliyor.)
Örnek cümle: When it comes to gossip, she is all ears.
(Dedikodu söz konusu olduğunda, o tamamen dinliyor.)

3. ""You are all ears."" (Sen tamamen dinliyorsun.)
Örnek cümle: You are all ears whenever your favorite band is discussed.
(Favori grubunuz söz konusu olduğunda, siz tamamen dinliyorsunuz.)

4. ""We are all ears."" (Biz tamamen dinliyoruz.)
Örnek cümle: We are all ears, waiting for the coach's decision about the game.""
(Oyun hakkında koçun kararını beklerken, biz tamamen dinliyoruz.)

5. ""They are all ears."" (Onlar tamamen dinliyorlar.)
Örnek cümle: They are all ears, ready to hear the presentation.
(Onlar, sunumu dinlemek için tamamen hazırdırlar.)"

Yorumlar