be all eyes idiom ne demek?

 """Be all eyes"" ifadesi Türkçeye ""gözleri açık olmak"" ya da ""gözlerini dört açmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, bir şeye ya da birine dikkat kesilmek ve her detayı gözlemlemeyi ifade eder. Bu deyim, genellikle bir olayda veya konuşmada önemli bir şeyin olacağını anladığımızda ve bu anı kaçırmak istemediğimizde kullanılır. 


Örneğin:

- ""When the teacher started to explain the new subject, I was all eyes."" (""Öğretmen yeni konuyu anlatmaya başladığında, ben gözlerimi dört açtım/gözlerim açıktı."")


Bu cümlenin Türkçe karşılığı bir kişinin bir olaya veya duruma dikkatlice, yoğun bir şekilde odaklandığını belirtmek için kullanılır. Literally demek ki o kişi başka bir şeye dikkatini vermek yerine, tüm görme duyusunu belirli bir noktaya yoğunlaştırır."

"""Be all eyes"" kelimesi İngilizce'de bir kişinin belirli bir şeye veya duruma çok dikkatli baktığını ve onu kesinlikle gözlemlediğini belirten bir deyimdir. İşte ""be all eyes"" ile ilgili bazı örnek cümleler:

1. ""When the magician started his trick, the children were all eyes.""
- Sihirbaz hilesine başladığında, çocukların gözleri dört açıldı.

2. ""She was all eyes when the handsome actor entered the room.""
- Yakışıklı aktör odaya girdiğinde, gözleri adeta dört açıldı.

3. ""As soon as the concert started, the audience was all eyes.""
- Konser başlar başlamaz, seyirci adeta gözlerini dört açmıştı.

4. ""We were all eyes when our teacher started the demonstration.""
- Öğretmenimiz gösteriye başladığında, hepimiz dikkatle izliyorduk.

5. ""During the grand finale of the show, all were all eyes waiting to see who was going to win.""
- Şovun büyük finalinde, kimin kazanacağını görmek için tüm gözler dört açmıştı. 

Not: Bu İngilizce deyimi çevirirken tam anlamını korumak için genellikle ""gözlerini dört açmak"" şeklinde çeviri yapılmaktadır."

Yorumlar