be all fingers and thumbs idiom ne demek?

 """Be all fingers and thumbs"" deyimi, İngilizce'de bir kişinin sakar veya beceriksiz olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Türkçe'ye genellikle ""iki eli kanda olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyimin kullanımı genellikle bir kişi elindeki bir işi doğru bir şekilde yapmakta zorluk çektiğinde söylenir. Örneğin, bir kişi bir şey monte etmek için parçaları yanlış sıraya koyarsa, bu kişinin ""all fingers and thumbs"" olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu, onun normalde becerikli olmasına karşın, bu özellikteki bir işi yaparken beceriksizleştiği anlamına gelir.


Kullanımına örnek olarak: ""I'm all fingers and thumbs today - I've already broken two glasses!"" cümlesi, ""Bugün ben iki eli kanda olmak durumundayım - zaten iki bardak kırdım!"" şeklinde çevrilebilir ve bu cümle aracılığıyla kişinin o gün sakar olduğunu anlarız."

"Be all fingers and thumbs' is an English idiom meaning that someone is awkward or clumsy, usually while using their hands. Here are a few English translations and examples using this idiom.

1. He's all fingers and thumbs - O ellleriyle bir şeyler yaparken genellikle beceriksiz veya sakardır.
Example: When it comes to sewing, he's all fingers and thumbs.

2. Clumsy with their hands - Elleriyle beceriksiz.
Example: I can't trust him with delicate work, he's just too clumsy with his hands.

3. Uncoordinated with their hands - Elleriyle koordineli değil.
Example: He's really uncoordinated with his hands; he might break something.

4. Ham-handed - Beceriksiz, sakar.
Example: He's quite ham-handed when he's nervous.

5. Butterfingers - Elinden her iş düşen.
Example: I wouldn't trust a butterfingers like him to handle my fine china."

Yorumlar