be all for something phrase ne demek?

 """Be all for something"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""tamamen bir şeye destek olmak, bir şeyi tamamen onaylamak"" olarak çevrilebilir. Bu deyim genellikle, bir fikri, planı veya öneriyi tamamen desteklediğinizi ifade etmek için kullanılır. Söz konusu durumdan bir ölçüde memnuniyet duyuyorsunuz ve bu durumun gerçekleşmesini istiyorsunuz.


Örneğin, ""I am all for environmental conservation"" cümlesi Türkçe'de ""Çevre korumayı tamamen destekliyorum"" anlamına gelir. Bu cümledeki kişi çevre koruma fikrini tamamen onaylar ve destekler.


Bir diğer örnek olarak ""He is all for your proposal"" cümlesi, ""O, önerini tamamen destekliyor"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade ile söz konusu kişinin, önerilen plana veya fikre tamamen destek verdiği anlaşılmaktadır."

"""Be all for something"" demek, bir şeyi tamamen desteklemek veya bir şeyden tamamen yana olmak anlamına gelir. Aşağıda bu deyimin farklı kullanımlarda aldığı anlamların ve örnek cümlelerin bir listesini bulacaksınız:

1. Fully Support: Tamamen Desteklerim 

Örnek: ""I'd be all for moving to a different country if I had the chance.""

2. Strongly Agree: Kesinlikle Katılıyorum 

Örnek: ""I'm all for this new recycling program. It's a great step towards saving our planet.""

3. Definitely Approve: Kesinlikle Onaylarım 

Örnek: ""She is all for changes that will improve our working conditions.""

4. Completely favor: Tamamen Yana 

Örnek: ""I'm all for a vacation. I think we all need a break from work.""

5. Entirely endorse: Tamamen Onaylıyorum 

Örnek: ""He was all for the decision to implement stricter rules against bullying in school."""

Yorumlar