be all heart idiom ne demek?

 """Be all heart"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçe'ye tam olarak çevrildiğinde, ""tamamen kalpten olmak"" anlamına gelir. Ancak bu, kelime-anlamını değil, anlamını daha çok mecazi anlamdır.


""Bir kişinin tüm kalpten olduğunu"" söylemek, onların son derece cömert, anlayışlı, şefkatli veya empatik olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu, genellikle kişinin başkalarına olan cömertliği, onlara karşı duyduğu içten merhameti veya genellikle başkalarının duygusal ihtiyaçlarını öncelikli olarak göz önünde bulundurduğunu ifade eder.


Örnek: ""John, gerçekten hepimizin yardımına koşuyor. O tamamen kalpten biri.""


Bu durumda, ""be all heart"" ifadesi, John'un çok cömert ve şefkatli olduğunu vurguluyor."

"""Be all heart"" idiomu genellikle bir kişinin çok yürekli, cömert veya anlayışlı olduğunu belirtmek için kullanılır. İşte 5 örnek:

1. Despite his gruff exterior, John is all heart. He'll do anything for anyone.
(Katı dış görünüşüne rağmen, John tamamen yüreklidir. Herkes için her şeyi yapar.)

2. Mary is all heart – she spent her entire weekend helping out at the homeless shelter. 
(Mary tam bir yürektir - tüm hafta sonunu evsizler barınağında yardım etmekle geçirdi.)

3. My grandfather may seem stern, but he's all heart once you get to know him.
(Dedem sert görünebilir, ama onu tanıdıkça tam bir yürek olduğunu göreceksiniz.)

4. Our local community leader is all heart; he always puts our needs before his own.
(Yerel topluluk liderimiz tam bir yürektir; her zaman kendi ihtiyaçlarını bizimkilerin önüne koyar.)

5. She's all heart, always there to listen when someone needs to talk. 
(O tam bir yürektir, her zaman konuşmaya ihtiyaç duyan birini dinlemeye hazırdır.)"

Yorumlar