be (all) out of time phrase ne demek?

 """Be (all) out of time"" ifadesi Türkçeye ""zamanı tükenmek"" olarak çevrilebilir. 


Bu ifadenin kullanımını aşağıdaki gibi örneklerle inceleyelim:


1. If you're playing a game, and you're trying to beat the clock but you don't do it quickly enough, someone might say ""You're all out of time!"" (Oyun oynarken, zamanla yarışıyorsunuz ve yeterince hızlı olamazsanız, birisi ""Zamanın tükendi!"" diyebilir.)

2. In a more general sense, if someone says ""I'm out of time"" it means they don't have any time left to do something. They're too busy, or the deadline has passed. (Daha genel anlamda, biri ""Zamanım tükendi"" dediğinde, bir şeyi yapmak için hiç zamanı kalmadığını anlatır. Çok meşgullerdir veya son tarih geçmiştir.)


Yani genel olarak ""be (all) out of time"" ifadesi bir işin zamanının dolduğunu, artık devam etme imkanı olmadığını ifade eder. Bu ifade hem mecazi anlamda hem de daha gerçek, somut durumlar için kullanılabilir."

"1. ""Be (all) out of time"" ifadesi ""Zamanı tükenmiş olmak"" şeklinde genel bir çeviriye sahiptir.
Örnek cümle: ""We should have finished the project today but we are all out of time""
Çeviri: ""Proje'yi bugün bitirmemiz gerekiyordu ama zamanımız tükendi""

2. ""Zamanımız doldu"" anlamında kullanılabilir.
Örnek cümle: ""I would like to explain further, but we're out of time.""
Çeviri: ""Daha fazla açıklama yapmak isterdim, ama zamanımız doldu.""

3. ""Boşa zaman harcamak"" anlamında da kullanılabiliyor.
Örnek cümle: ""We are out of time to keep arguing about this issue.""
Çeviri: ""Bu konuda tartışmaya zaman harcamak için artık zamanımız yok.""

4. Türkçeye ""artık vaktimiz kalmadı"" şeklinde çevrilebilir.
Örnek cümle: ""We can no longer delay this decision; we're out of time.""
Çeviri: ""Bu kararı daha fazla erteleyemeyiz; artık vaktimiz kalmadı.""

5. Ayrıca, ""vadesi dolmak"" şeklinde anlaşılabilir.
Örnek cümle: ""We're out of time, we'll have to submit the project as it is.""
Çeviri: ""Vademiz doldu, projeyi olduğu gibi teslim etmek zorundayız."""

Yorumlar