be all over it idiom ne demek?

 """Be all over it"" adlı İngilizce deyimin Türkçe karşılığı genellikle ""üstesinden gelmek"" ya da ""hemen ilgilenmek"" anlamına gelmektedir.


Bu deyim genellikle bir problem veya zor bir durumla başa çıkmak, genellikle de oldukça hızlı bir şekilde, konusunda bir kişinin istekli ve yetenekli olduğunu ifade etmek için kullanılır.


Örneğin; birisi size bir iş verdiğinde, ve siz 'I'll be all over it.' diye yanıt verirseniz, bu 'Buna hemen bakacağım.', 'Bu konuda hemen harekete geçeceğim.' veya 'Bunu hemen halledeceğim.' anlamına gelir.


'Bu deyimi İngilizce'de çoğunlukla önemli bir durumu çözme veya bir şeyi tamamlama niyetini belirtmek için kullanılır. Ayrıca bu deyim kişinin bir durumu kontrol altına alabileceğinin veya bir durumun üstesinden gelebileceğinin bir göstergesi olarak da kabul edilir."

"Sure, the idiom ""be all over it"" generally means to be fully or deeply engaged with, knowledgeable about, or enthusiastic about something. Here are 5 examples of how this phrase can be used:

1. If you need help with the project, just ask Jack. He's been all over it for the last six months.
(Eğer projede yardıma ihtiyacın varsa, sadece Jack'e sor. O son altı aydır tamamen onun üzerinde.)

2. The detective was all over the case, gathering evidence day and night.
(Dedektif, gece gündüz delil toplayarak davayla tamamen ilgilendi.)

3. As soon as the new book came out, the fans were all over it.
(Yeni kitap çıkar çıkmaz, hayranlar tamamen onun üzerine atladılar.)

4. There's no need to worry about the presentation, our team is all over it.
(Sunum konusunda endişelenmeye gerek yok, ekibimiz tamamen onun üzerinde.)

5. Julie is all over her studies, she really wants to get into the best university.
(Julie, çalışmalarının üzerinde tamamen, gerçekten en iyi üniversiteye girmek istiyor.)"

Yorumlar