be all the same to someone idiom ne demek?

 """Be all the same to someone"" ifadesi Türkçeye ""birine herşey aynıymış gibi gelmek"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir şahısın bir konu veya durum hakkında hiçbir tercihe sahip olmadığını veya fark gözetmediğini ifade etmek için kullanılır. Yani, bir bireyin bir seçim yapması gerektiğinde, farklı seçenekler arasında tercih yapmada zorlanmadığını ve her seçeneğin onun için eşit derecede kabul edilebilir olduğunu belirtir.


Örnekte detaylı bir açıklama yapalım:


- ""Do you want to eat Italian or Chinese tonight?""

- ""Either is fine with me, it's all the same to me.""


Yani,


- ""Bu akşam İtalyan mı Çin mi yemek istersin?""

- ""İkisi de benim için iyi, hepsi bana aynı.""


Bu diyaloğa bakarak gördüğümüz gibi, kişi iki seçenek arasında hiçbir fark gözetmiyor ve her seçeneği eşit şekilde kabul ediyor."

"""Be all the same to someone"" is an idiom in English which means that someone does not have a preference; they do not care about the choice or about the results because they do not think it matters.

Here are five sentences using this idiom, and their translations:

1. ""Whether we go to the beach or the park, it's all the same to me."" 
(Plaja gidersek ya da parka gidersek, benim için farketmez.)

2. ""It's all the same to him whether he wins or loses the game; he just loves to play.""
(Kazanıp kazanmaması onun için farketmez; sadece oynamayı seviyor.)

3. ""You can serve dinner now or later; it’s all the same to me.""
(Akşam yemeğini şimdi ya da sonra servis edebilirsin; benim için farketmez.)

4. ""It’s all the same to her whether you apologize or not; she won't forgive easily.""
(Özür diler ya da dilersin; o kolayca affetmeyecek.)

5. ""Buy any brand of detergent; it’s all the same to me.""
(Herhangi bir deterjan markası satın al; benim için farketmez.)"

Yorumlar