be all smiles idiom ne demek?

 """Be all smiles"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""sırıtıyor olmak"" ya da ""huzur dolu olmak"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, bir kişinin çok mutlu ya da sıcakkanlı olduğunu ve bu durumun sürekli olarak yüzündeki gülümseyen ifadeyle dışa vurulduğunu ifade eder. Bu ifadenin genellikle hazzı, memnuniyeti veya dost canlısı bir tutumu belirtmek için kullanıldığı durumlar vardır. 


Örneğin, ""Jane bugün işte bütün gün sırıtıyordu."" cümlesi, Jane'in o gün iş yerindeki durumdan memnun olduğunu ve bu sevincini yüzündeki gülümsemesiyle dışa vurduğunu belirtir."

"""Be all smiles"" idiomsu genelde çok mutlu ve neşeli olduğunda bir kişi tarafından kullanılır. 

1. Jim was all smiles at his birthday party.
(Jim, doğum günü partisinde çok neşeliydi.)

2. Despite the stresses of the day, the bride was all smiles.
(Günün streslerine rağmen, gelin çok mutluydu.)

3. When she heard the news, she was all smiles.
(Haberi duyduğunda, o çok neşeliydi.)

4. Every time I see him, he's all smiles.
(Onu her gördüğümde, o çok mutlu oluyor.)

5. You could tell she was all smiles even through the phone.
(Telefon üzerinden bile o kadar neşeli olduğunu anlayabilirdin.)

Yukarıdaki örneklerde ""be all smiles"" ifadesini, karakterin mevcut durumunu veya duygusal tepkisini tanımlamak için kullanıyoruz."

Yorumlar