be (all) sweetness and light idiom ne demek?

 """Be (all) sweetness and light"" idiomunun Türkçe karşılığı ""tüm tatlılık ve nezaketini göstermek"" şeklindedir.


Bu deyim, genellikle kişinin aslında olmadığı kadar hoş, kibar ve dostça davrandığını ya da bir durumun sanıldığı kadar basit veya sorunsuz olmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle belirli bir durumda veya insanlarla etkileşimde olan kişinin davranışlarını veya tutumlarını tarif eder.


Örnek bir cümlede kullanımı şu şekildedir: ""After the argument, she was all sweetness and light, but I could tell she was still upset."" Bu cümlede, kişi tartışmadan sonra çok tatlı ve nazik davranıyordu ama hala sinirli olduğunu anlamak mümkündü diyor.


Türkçeye çevirdiğimizde ise: ""Tartışmadan sonra, o tüm tatlılık ve nezaketini gösteriyordu, ama hala sinirli olduğunu anlayabiliyordum."" denilmiş olur. Özellikle göndermede bulunulan kişinin gerçek hislerini sakladığı durumlarda kullanılır."

"""Be (all) sweetness and light"" is an idiom which generally means to be pleasant, cheerful and agreeable. This idiom is often used to describe the behavior of someone who has suddenly become very pleasant after a period of being difficult or rude. 

1. English: She was all sweetness and light when she met my parents for the first time.
Turkish: İlk kez ailemi tanıdığında çok hoş ve neşeliydi. 

2. English: After arguing with me simply for contradicting him, he was suddenly all sweetness and light when his friends arrived.
Turkish: Sadece ona karşı çıktığım için benimle tartıştıktan sonra, arkadaşları geldiğinde birden bire çok hoş ve neşeli oldu.

3. English: I don't trust her; she's not always sweetness and light.
Turkish: Ona güvenmiyorum; o her zaman hoş ve neşeli değil.

4. English: He can't be all sweetness and light all the time. Everyone has bad days.
Turkish: Her zaman çok hoş ve neşeli olamaz. Herkesin kötü günleri olur.

5. English: She can be a real pain sometimes, but since she's been promoted she's been all sweetness and light.
Turkish: Bazen gerçekten baş belası olabilir, ama terfi ettiğinden beri çok hoş ve neşeli oldu."

Yorumlar