be all talk (and no action) idiom ne demek?

 """Be all talk (and no action)"" İngilizce bir deyim olup Türkçeye ""Sadece konuşmak (ve hiçbir eylem yapmamak)"" veya ""Laf üretmek (ve hiçbir iş yapmamak) "" olarak çevrilebilir.


Bu ifade genellikle bir kişi veya grup hakkında negatif bir anlamda kullanılır. Kişi veya grup söz konusu olduğunda, genellikle planları, hedefleri veya hedefleri hakkında çok konuşurlar, ancak bu planları eyleme geçirecek somut adımlar atmaktan genellikle kaçınırlar.


Örneğin;

1) ""He's all talk and no action. He always talks about wanting to figure out a new plan, but he never does anything about it."" İngilizce bir cümle olarak ""O sadece laf üreten biri ve hiç iş yapmaz. Her zaman yeni bir plan düşünmek istediğinden bahseder, ancak hiçbir şey yapmaz."" şeklinde çevirebiliriz.


2) ""Don't trust her promises. She is all talk and no action."" İngilizce bir cümleyi ""Onun sözlerine güvenme. O sadece konuşur ve hiçbir eylemde bulunmaz."" olarak çevirebiliriz.

Deyimin kullanımında genel amaç, eylemlerinin sözlerine uymadığını belirlemektir."

"""To be all talk and no action"" idiomunun genel anlamı, bir kişinin sürekli hedeflerinden veya planlarından bahsettiği ancak onları gerçekleştirme konusunda hiçbir çaba göstermediğidir. İşte bu deyimin kullanıldığı bazı örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

1. Example: ""He said he would clean the house but he is all talk and no action.""
Çeviri: ""Evı temizleyeceğini söyledi ama o sadece konuşan ve hiçbir şeyi yapmayan biri.""

2. Example: ""She's all talk and no action when it comes to getting a new job.""
Çeviri: ""Yeni bir iş bulma konusunda o sadece konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor.""

3. Example: ""They promised to improve, but they were all talk and no action.""
Çeviri: ""İyileşmeyi söz verdiler, ama sadece konuştular ve hiçbir şey yapmadılar.""

4. Example: ""You claim to care about the environment but you're all talk and no action.""
Çeviri: ""Çevreyi önemsediğini iddia ediyorsun ama sen sadece konuşuyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun.""

5. Example: ""This government is all talk and no action on the issue of climate change.""
Çeviri: ""Bu hükümet, iklim değişikliği konusunda sadece konuşuyor ve hiçbir şey yapmıyor."""

Yorumlar