be an apology for something idiom ne demek?

 """Be an apology for something"" İngilizce bir deyimdir ve bir şeyin kalitesiz, uygun olmayan veya genellikle beklenen veya istenen standartların altında olduğunu ifade eder. Türkçede bu deyim ""Bir şey için bir özür olarak görülmek"" gibi bir anlam çıkarabilir, ancak bu çeviri deyimin tam manasını tam olarak vermeyebilir. 


Bir örnek üzerinden gidersek, ""The meal was an apology for food"" cümlesi Türkçeye ""Yemek, yemek için bir özürdü"" şeklinde çevrilebilir. Burada deyimin anlamı, sunulan yemeğin kalitesinin oldukça düşük olduğu ve gerçek bir yemek için bir özür gibi göründüğüdür. 


Bu deyim çoğunlukla bir şeyin diğer bir şeye kıyasla daha düşük kalitede olduğunu ifade etmek için negatif bir bağlamda kullanılır. Örnek vermek gerekirse:


Bu kitap, bir bilim kurgu romanı için bir özür. (This book is an apology for a science fiction novel.)

Anlam: Bu kitap, bir bilim kurgu romanı olmak için çok kötü.


O, bir futbolcu için bir özür. (He's an apology for a football player.)

Anlam: O, bir futbolcu olmak için çok kötü."

"""Be an apology for something"" is a commonly used idiomatic phrase in English. It refers to someone or something that is a bad or unsatisfactory example of a particular thing. Here are 5 examples with their translations:

1. English: ""The hotel we stayed at was just an apology for a five-star hotel.""
Turkish: ""Kaldığımız otel, bir beş yıldızlı otel için sadece bir özürdü.""

2. English: ""His presentation was poor, it was an apology for a professional report."" 
Turkish: ""Sunumu kötüydü, profesyonel bir rapor için bir özürdü.""

3. English: ""The bus service in our city is an apology for public transportation."" 
Turkish: ""Şehrimizdeki otobüs hizmeti, toplu taşıma için bir özürdür.""

4. English: ""His argument in the meeting was just an apology for a well-reasoned point."" 
Turkish: ""Toplantıdaki tartışması, iyi gerekçelendirilmiş bir nokta için sadece bir özürdü.""

5. English: ""This tiny room can hardly be anything but an apology for a guest room.""
Turkish: ""Bu küçük oda, bir misafir odası için sadece bir özür olabilir."""

Yorumlar