be an artist, professional, etc. to your fingertips idiom ne demek?

 """Be an artist, professional, etc. to your fingertips"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçe'ye ""sanatçı, profesyonel vb. olmak parmak uçlarına kadar"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir kişinin belirli bir alan veya meslek hakkında son derece bilgili ve yetenekli olduğunu, hatta bu yetenek veya bilginin kişinin tüm varlığına, ""parmak uçlarına"" kadar nüfuz ettiğini ifade eder.


Örneğin, ""He's a doctor to his fingertips"" (O, parmak uçlarına kadar doktor) ifadesi, konuşulan kişinin sadece bir hekim olmadığını, aynı zamanda hekimliğin her yönüne hakim, bu alanda son derece yetenekli ve kendini bu mesleğe adamış bir kişi olduğunu belirtir.


Bir başka örnekte, ""She is an artist to her fingertips"" (O, parmak uçlarına kadar sanatçı) ifadesi, konuşulan kişinin sadece bir sanatçı olmadığını, aynı zamanda sanatın her yönüne hakim, bu alanda son derece yetenekli ve kendini bu sanata adamış bir kişi olduğunu ifade eder. Bu ifade genellikle bir kişinin bir alandaki yetenekli ve başarılı olduğunu övmek için kullanılır."

"The idiom ""to be an artist, professional, etc. to your fingertips"" means being extremely skilled at what you do, to the smallest detail. 

Here are five examples, along with their English translations:

1. Aşçı parmak uçlarına kadar ustadır.
- The chef is a master to his fingertips.

2. O, parmak uçlarına kadar sanatçı.
- She is an artist to her fingertips.

3. Kuaförüm parmak uçlarına kadar profesyoneldir.
- My hairdresser is a professional to his fingertips.

4. Müzisyenler parmak uçlarına kadar bir ustalık gösterdi.
- The musicians displayed a mastery to their fingertips.

5. Avukatın her hareketi parmak uçlarına kadar profesyonellik gösteriyor.
- Every move of the lawyer shows professionalism to her fingertips."

Yorumlar