be (as) cold as ice idiom ne demek?

 """Be (as) cold as ice"" ifadesi Türkçe'ye ""Buz gibi olmak"" olarak çevrilebilir. Bu ifade genellikle bir kişinin hislerini, tavırlarını veya tepkisini tanımlamak için kullanılır.


1. ""Be (as) cold as ice"" İngilizce'de bir kişinin duygusal durumunu tanımlamak için kullanılabilir. Eğer biri ""buz gibi"" ise, genellikle duygusal olarak yetersiz, ilgisiz veya duyarsız olarak algılanır. Örneğin: ""He broke up with his girlfriend and was as cold as ice about it."" Türkçe'ye ""Kız arkadaşıyla ayrıldı ve bu konuda buz gibi davrandı."" olarak çevrilebilir.


2. Ayrıca, bir kişinin fiziksel durumunu, genellikle bir hastalığı veya rahatsızlığı tanımlamak için de kullanılabilir. Mizacı genellikle soğuk veya donuk olan birini betimlemek için de kullanılır. Örneğin, ""When I touched her forehead, it was as cold as ice,"" Türkçe'ye ""Alnına dokunduğumda buz gibi soğuktu,"" olarak çevrilebilir.


3. Diğer bir kullanımında, ifade bir kişinin davranışının veya tutumunun başkalarına karşı soğuk ve düşüncesiz olduğu anlamına gelebilir. Örneğin, ""She rejected his proposal as cold as ice,"" Türkçe'ye ""Teklifini buz gibi bir soğuklukla reddetti,"" şeklinde çevrilebilir."

"""be (as) cold as ice"" idiomu, genellikle bir kişinin çok duygusuz, tutkulu veya affedici olmamasını ifade eder.

1. He was as cold as ice when he dismissed the employees - Çalışanları işten çıkardığında buz gibi soğuktu.
2. Her words were as cold as ice, showing no hint of warmth or compassion - Sözleri buz gibi soğuktu, sıcaklık veya merhametin hiçbir izini göstermiyordu. 
3. Despite the tears in my eyes, her heart was as cold as ice - Gözlerimdeki yaşlara rağmen, kalbi buz gibi soğuktu.
4. His demeanor was cold as ice when he told me the news - Bana haberi söylediğinde tavrı buz gibi soğuktu.
5. Jane's reaction to the crisis was as cold as ice, with no emotion shown - Jane'nin krize tepkisi buz gibi soğuktu, hiçbir duygu gösterilmedi."

Yorumlar