be as crazy, rich, etc. as they come idiom ne demek?

 """Be as crazy, rich, etc., as they come"" bir İngilizce deyimdir. Türkçede tam karşılığı olmayan bu ifade, genellikle ""düşündüğünüzün çok ötesinde"" anlamında kullanılır. 


Örneğin:


- ""He's as rich as they come"" deyimi doğrudan Türkçe’ye ""Çok zengin olduğu düşünülemez"" olarak çevrilebilir.

- ""She's as crazy as they come"" ifadesi ""Daha deli olamaz"" veya ""Delilikte zirve"" anlamına gelir.


Bu deyim, genellikle bir kişinin bir özelliğini, olabileceği en yoğun seviyede olduğunu anlatmak için kullanılır. Başka bir deyişle, 'as they come' eki bir özelliği sonuna kadar vurgular ve o özelliğinin en aşırı hali olduğunu ifade eder. Bu ifade, çeşitli sıfatlarla kullanılabilir ve çoğunlukla konuşma dili ve resmi olmayan durumlarda kullanılır."

"""Be as crazy, rich, etc. as they come"" is an English idiom which means someone is to the extreme degree of a certain quality. Here are five example sentences with their Turkish translations:

1. **English Sentence:** ""John is as stubborn as they come - he'll never change his mind."" 
**Turkish Translation:** ""John inatçılıkta son nokta - asla fikrini değiştirmeyecek.""

2. **English Sentence:** ""This mansion is owned by a man who is as rich as they come.""
**Turkish Translation:** ""Bu malikane, oldukça zengin bir adamın mülkiyetindedir.""

3. **English Sentence:** ""That comedian is as funny as they come, I never stop laughing at his jokes.""
**Turkish Translation:** ""O komedyen gerçekten çok komik, şakalarına gülmekten hiç duramıyorum.""

4. **English Sentence:** ""Be careful around him, he's as cunning as they come.""
**Turkish Translation:** ""Onun etrafında dikkatli ol, o çok kurnaz.""

5. **English Sentence:** ""She's as talented as they come, destined for greatness.""
**Turkish Translation:** ""O son derece yetenekli, büyüklük için kaderini taşıyor."""

Yorumlar