be (as) dead as a/the dodo idiom ne demek?

 """Be (as) dead as a/the dodo"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""tükenmiş, nesli tükenmiş"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyim genellikle bir şeyin artık tamamen ortadan kalkmış, modası geçmiş veya kullanılmıyor olduğunu tanımlamak için kullanılır. Dodo kuşunun 17. yüzyılda nesli tükenmiştir ve İngilizce'de pokemona özgü bir terim olan ""dead as a dodo"" anlamına gelir.


Örneğin: 

- ""My old mobile phone is as dead as a dodo."" (Eski cep telefonum tamamen kullanılamaz hale geldi.)


- ""With the invention of the e-mail, sending letters by post is as dead as a dodo."" (E-postanın icadı ile posta ile mektup göndermek nesli tükenmiş bir durumda.)


Not: Değişik durumlarda ve bağlamlarda, ""be (as) dead as a dodo"" ıdeomatik ifadesinin anlamı bazen değişebilir. Çünkü idiomlar, sözcüklerin bireysel anlamlarından ziyade, genel bir anlam ifade eder."

"""Be (as) dead as a/the dodo"" idiomu, İngilizcede bir şeyin tamamen yok edildiği veya nesli tükendiği anlamına gelir. İşte bu ifadenin bazı örneklerle çevirileri:

1. ""After several poor financial decisions, the company is as dead as a dodo.""
Cevirisi: Birçok kötü finansal kararın ardından, şirket tamamen çöktü.

2. ""This old tradition is as dead as a dodo; nobody practices it anymore.""
Çevirisi: Bu eski gelenek artık tamamen yok oldu; artık kimse uygulamıyor.

3. ""The small independent cinema is as dead as a dodo now that the multiplex has opened.""
Çevirisi: Çok perdeli sinema açıldığından beri, küçük bağımsız sinema artık tamamen kapandı.

4. ""Silent movies are as dead as a dodo with the invention of sound in films.""
Çevirisi: Filmde ses buluşu ile sessiz filmler artık tamamen tarihe karıştı.

5. ""My old computer is as dead as a dodo; it won't even turn on anymore.""
Çevirisi: Eski bilgisayarım tamamen öldü; artık açılmıyor bile."

Yorumlar