be as dead as a doornail idiom ne demek?

 """Be as dead as a doornail"" anlamına gelen bu deyim İngilizcede bir kişinin veya şeyin son derece ölü veya hayati belirtileri olmadığını belirtmek için kullanılır. Aslında bu deyim genellikle bir durumun tamamen bitmiş veya sona ermiş olduğunu vurgulamak için de kullanılır.


Türkçede bu deyime tam karşılık gelen bir ifade bulunmamaktadır fakat ""tıpkı çivi gibi ölü"" şeklinde çevirebiliriz. Bu ifade Türkçede genellikle ""çok ölü"", ""tamamen ölü"" ya da ""son derece ölü"" gibi durumları belirtmek için kullanılır. Ancak Türkçede bu deyimin karşılığı genellikle ""küt diye ölmüş"" veya ""tamamen bitmiş"" olabilir. 


Örnekte kullanımı:


- After the scandal, his political career was as dead as a doornail. (Skandalın ardından, onun politik kariyeri küt diye öldü.)

- I tried to revive the old car, but it was as dead as a doornail. (Eski arabayı canlandırmaya çalıştım ama o tamamen bitmişti.) 


Her iki cümlede de ifade, bir durumun veya nesnenin tamamen içinden çıkılmaz bir hale geldiğini veya sona erdiğini belirtmek için kullanılmıştır."

"""Be as dead as a doornail"" is an idiomatic expression in English that means something is totally or irrevocably dead or gone. Here are some English sentences using this idiom: 

1. ""His old car is as dead as a doornail; it won't start no matter what we do."" - This refers to a car that is irreparable or completely broken.

2. ""Feeling her pulse, the doctor shook his head and said: 'She's as dead as a doornail.'"" - This illustrates the phrase used in a more literal and grave context about a person's demise.

3. ""My phone battery is as dead as a doornail; it won't power on."" - This describes an electronic device (phone) that can't function because of a dead battery.

4. ""My plants are as dead as a doornail due to lack of water during my holiday."" - This refers to plants that have completely dried out and died.

5. ""After the financial crash, their business was as dead as a doornail."" - This depicts a business that has gone under or no longer functions due to financial problems. 

All these sentences express the same notion that something is so thoroughly dead, broken, or defunct to the point it can't be revived."

Yorumlar