be (as) good as gold idiom ne demek?

 """Be (as) good as gold"" İngilizce bir deyim olup, Türkçeye ""altın gibi olmak"" veya ""çok iyi ve uslu olmak / davranmak"" şeklinde çevrilebilir. İşte cümlenin detaylı açıklamaları:


1. Mecaz Anlamı: Bu deyim, genellikle çocuklar için kullanılır ve çocuğun çok iyi davrandığını, uslu olduğunu ve genellikle çelişki veya problem yaratmadığını ifade eder. İngilizce'de ""He/she is as good as gold"" şeklinde kullanılır. Örneğin, çocuğunuz bir davet sırasında çok iyi davrandıysa, ""He was as good as gold at the party"" (Partide altın gibi bir çocuktu) diyebilirsiniz.


2. Olumlu bir Nitelik: ""Good as gold"" ifadesi sadece çocukların davranışını değil, aynı zamanda genellikle bir şeyin veya birinin güvenilebilir, tutarlı ve yüksek kaliteli olduğunu anlatmak için de kullanılır. Bu kullanımda, ""gold"", bir şeyin veya kişinin değerli ve güvenilir olduğu anlamına gelir.


Bununla birlikte, ""as good as gold"" deyimi Türkçe’de birebir karşılık bulmayan bir deyimdir ve çevirisi genellikle bağlama göre yapılır."

"""Be (as) good as gold"" bir İngilizce deyim olup genellikle bir çocuğun çok iyi davrandığında veya bir durumun mükemmel gittiğinde kullanılır. İşte bu kelime için 5 örnek cümle:

1. The children were as good as gold when their grandmother visited. 
(Çocuklar, büyükanneleri ziyarete geldiğinde altın kadar iyiydiler.)

2. I've heard that your daughter was as good as gold during the school trip.
(Okul gezisi sırasında kızınızın altın kadar iyi olduğunu duydum.)

3. If you promise to be as good as gold, I'll let you stay up late to watch the show.
(Altın kadar iyi olacağına söz verirsen, şovu izlemek için geç saatlere kadar uyanık kalmana izin veririm.)

4. He said that the meeting went as good as gold.
(Toplantının altın kadar iyi geçtiğini söyledi.)

5. My pet is not always as good as gold, sometimes it gets really naughty.
(Evcil hayvanım her zaman altın kadar iyi olmaz, bazen gerçekten yaramaz olur.)"

Yorumlar