be (as) good as new idiom ne demek?

 """Be (as) good as new"" ifadesi Türkçede ""Yepyeni gibi olmak / Sıfır gibi olmak"" anlamına gelir. 


Bu deyiş genellikle bir şeyin ya da kişinin eski durumuna dönmesi, orijinal durumuna geri dönmesi veya eskisi gibi sağlıklı ve enerjik olması durumlarında kullanılır. Aynı zamanda eskici veya tamir ettirilmiş bir eşyanın yenisi kadar iyi durumda olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir.


Örnek kullanımları şunlar olabilir:

1. Hastaneden çıkalı bir hafta oldu ama şimdi yepyeni gibiyim. (Kendinin tekrar enerjik ve sağlıklı hissetmesi durumunda)

2. Bu antika sandalyeyi restore ettirdim, şimdi sıfır gibi. (Eski bir eşyanın tamir ettirilmesi sonucu ilk hali kadar iyi durumda olması için)

3. Arabamı servise götürdüm ve şimdi yepyeni gibi. (Bir eşyanın tamir edilip orijinal durumuna döndürülmesi durumunda)


Bu ifade, bazen ""brand new"" (sıfır, yepyeni) ifadesi ile karıştırılabilir ancak aralarında küçük bir fark vardır. ""Brand new"" bir şeyin tamamen yeni ve kullanılmamış olduğunu ifade ederken, ""be (as) good as new"" bir şeyin yeni gibi göründüğünü, ancak aslında yeni veya kullanılmamış olmayabileceğini ifade eder."

"Sure, I'll be happy to provide some examples for you. ""Be (as) good as new"" is an idiom that refers to something (an object or a person) returned to its original condition, as if it was never used or as if nothing harmful had happened to it. 

1. After the repair, my laptop was as good as new. (Onarımın ardından laptopum eskisi kadar iyiydi.)
2. With a good night's sleep, you will be good as new in the morning. (İyi bir gece uykusuyla, sabahleyin yeniymiş gibi olacaksın.)
3. I took my old bicycle to the shop and now it is as good as new. (Eski bisikletimi dükkanına götürdüm ve şimdi yeniymiş gibi.)
4. She fell off the horse but after a few weeks of rest, she was as good as new. (Attan düştü ama birkaç hafta dinlendikten sonra yeniymiş gibi oldu.)
5. After the renovation, our kitchen was as good as new. (Renovasyondan sonra mutfak yeniymiş gibi oldu.)"

Yorumlar