be as good as your word idiom ne demek?

 """Be as good as your word"" Türkçe'ye ""sözünün eri olmak"" olarak çevrilebilir. 


Bu deyim, genellikle birisinin verdiği sözü tuttuğunda veya söylediği bir şeyi gerçekleştirdiğinde kullanılır. Bir kişiye ""sözünün eri olmak"" ifadesi ile, o kişinin verdiği sözleri yerine getirebildiğini ve güvenilir olduğunu belirtiriz. 


Örnekte kullanımı:


İngilizce: ""He said he'd be here by nine, and he was as good as his word.""

Türkçe: ""Dokuzda burada olacağını söyledi ve sözünün eri oldu.""


Bu deyim Türkiye'deki gibi sözünün önemini vurgulayan toplumlarda sıklıkla kullanılır."

"""Be as good as your word"" is an idiom which signifies that someone is trustworthy and keeps their promises. Here are 5 sentences using this idiom:

1. ""My father always taught me to be as good as my word, so if I promise to do something, I do it."" (Benim babam hep bana sözüne sadık olmayı öğretti, eğer bir şey yapacağıma söz verdimyse, onu yaparım.)

2. “He made a promise to help her and, to show that he is as good as his word, he immediately started working on her project.” (Ona yardım etme sözü verdi ve sözünün eri olduğunu göstermek için hemen projesi üzerinde çalışmaya başladı.)

3. ""Rob may be stubborn at times, but he is as good as his word."" (Rob zaman zaman inatçı olabilir ama o, sözünün eri biridir.)

4. ""If you want to earn people's respect, you have to be as good as your word and follow through on your commitments."" (İnsanların saygısını kazanmak istiyorsan, sözünün eri olman ve taahhütlerinde bulunman gerekir.)

5. ""As a leader, it's important to be as good as your word. Otherwise, you lose credibility with your team."" (Bir lider olarak, sözünün eri olmak önemlidir. Aksi takdirde, ekibinizle olan güvenilirliğinizi kaybedersin.)"

Yorumlar