be (as) nutty as a fruitcake idiom ne demek?

 """Be (as) nutty as a fruitcake"" ifadesi Türkçeye ""son derece deli olmak"" ya da ""aşırı tuhaf/kaçık olmak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu İngilizce deyim, bir kişinin aşırı derecede çılgın, deli veya aşırı tuhaf olduğu konusunda bir iddia veya gözlem ifade etmek için kullanılır. Genellikle birini diğer insanlardan daha çılgınca veya uygunsuz davranıyor veya düşünüyorsa bu ifadeyle tanımlarız. 


Bu ifadeyi örnek cümlelerle kullanımı:


1) ""My uncle has always been as nutty as a fruitcake.""

(Türkçe: ""Amcam her zaman son derece deli olmuştur."")


2) ""You must be nutty as a fruitcake if you think that plan will work.""

(Türkçe: ""Eğer bu planın işe yarayacağını düşünüyorsan, sen kesinlikle tuhaf/kaçıksın."")


Bu ifade genellikle argo ve samimi bir dil kullanımıdır, resmi veya profesyonel bir bağlamda kullanılması önerilmez."

"""Be (as) nutty as a fruitcake"" is an idiomatic phrase in English which means ""to be crazy."" Here are five example sentences with their Turkish equivalents.

1. English: ""He's as nutty as a fruitcake if he thinks I'm going to lend him my car.""
Turkish: ""Eğer arabamı ödünç vereceğimi düşünüyorsa meyve pastası kadar delidir.""

2. English: ""My aunt Sally is nutty as a fruitcake - she believes cats can talk to her.""
Turkish: ""Teyzem Sally meyve pastası kadar deli - kedilerle konuşabildiğine inanıyor.""

3. English: ""I've always known that he's as nutty as a fruitcake, but his recent actions have confirmed my thoughts.""
Turkish: ""Her zaman onun meyve pastası kadar deli olduğunu biliyordum, ama son hareketleri düşüncelerimi doğruladı.""

4. English: ""You must be nutty as a fruitcake to go bungee jumping from that height!""
Turkish: ""O yükseklikten bungee jumping yapmak için meyve pastası kadar deli olmalısın!""

5. English: ""She's as nutty as a fruitcake, but her weird ideas sometimes turn out to be genius.""
Turkish: ""Meyve pastası kadar deli, ama tuhaf fikirleri bazen dahiyane olabiliyor."""

Yorumlar