be (as) old as the hills idiom ne demek?

 """Be (as) old as the hills"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçe'ye ""tepeler kadar eski olmak"" olarak çevrilebilir. Ancak, tam anlamlı bir karşılığı dilimize oturmamış olup, genellikle Türkçede ""çok eskiden beri var olmak, tarih öncesi zamanlardan kalmak"" şeklinde anlam kazanır. Bu ifade, son derece eski veya uzun süre önce oluşmuş anlamına gelir. Genellikle bir nesnenin, bir fikrin veya bir kişinin çok eski olduğunu ifade etmek için kullanılır. 


Örneğin;

""The tradition is as old as the hills.""

""Bu gelenek, tepeler kadar eski.""

Bu cümle geleneklerin uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve çok uzun süre önce başladığını ifade eder. 


Bir diğer örnek;

""My grandmother is as old as the hills.""

""Büyükannem tepeler kadar eski.""

Bu, büyükannenin çok yaşlı olduğunu ifade eder, ancak genellikle sevgi ve saygı ifade ederken kullanılır ve hakaret etmek için değil. 


Bu ifade, hikayelerde ve edebiyatta da sıkça kullanılır ve genellikle bir şeyin yaşını abartmak için kullanılır."

"""Be (as) old as the hills"" bir İngilizce deyimdir ve çok eski, uzun süre önce var olan ya da kullanılan bir şeyi tanımlar. İşte bu deyimin kullanıldığı birkaç örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

1. English: ""This building must be as old as the hills, look at its architecture!""
Türkçe: ""Bu bina, mimarisine bakılırsa, tarihi çok eski olmalı!""

2. English: ""The sweater she's wearing is as old as the hills, her grandmother knitted it for her.""
Türkçe: ""Giymiş olduğu kazak çok eski, büyükannesi ona örmüş.""

3. English: ""He brings out the same, old as the hills, excuse every time he's late.""
Türkçe: ""Her geç kaldığında, çook eski bir bahane bulur.""

4. English: ""These traditions are as old as the hills, we've been doing them for centuries.""
Türkçe: ""Bu gelenekler çok eski, yüzyıllardır bu şekilde yapıyoruz.""

5. English: ""This vase is as old as the hills, it's a precious family heirloom.""
Türkçe: ""Bu vazo çok eski, değerli bir aile yadigarı."""

Yorumlar