be (as) plain as the nose on your face idiom ne demek?

 "The phrase ""be (as) plain as the nose on your face"" ifadesi Türkçe'ye ""apaçık olmak, göz önünde olmak, herkes tarafından kolayca görülebilen, anlaşılan veya anlaşılması gereken bir şey olmak"" şeklinde çevrilebilir. Çok açık ve anlaşılır olan bir durum veya gerçek için bu ifadeyi kullanabiliriz. 


Örneğin, ""Onun yalan söylediği, burnunun üzerindeki kadar açık"" veya ""Bu fikir, burnunun üzerindeki kadar açık"" gibi ifadelerde bu deyiş kullanılabilir. 


Bu ifade, bir şeyin çok belirgin olduğunu, göz ardı edilemeyeceğini veya tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade eder. 'Nose on your face' (yüzündeki burun) ifadesi, genellikle bir şeyin o kadar belirgin olduğunu belirtmek için kullanılır çünkü bir insanın burnu yüzünün en belirgin parçalarından biridir ve normalde göz ardı etmek zordur."

"""As plain as the nose on your face"" is a commonly used idiom in English. It is used to describe something that is very clear and obvious. Here are five sample sentences using this idiom:

1. ""The solution to the problem was as plain as the nose on your face, yet, he continued to struggle with it.""

2. ""It's as plain as the nose on your face that she is in love with him. Everyone but him seems to realize it.""

3. ""Why can't you see the facts? They're as plain as the nose on your face!""

4. ""The fact that he was unhappy at work was as plain as the nose on your face, but he insisted on pretending everything was fine.""

5. ""He is clearly lying. It's as plain as the nose on your face, but no one dares to confront him about it.""

Her bir cümleye Türkçe çeviri:

1. ""Problemin çözümü yüzünüzdeki burnunuz kadar belirgindi, yine de mücadelesine devam etti.""

2. ""Ona aşık olduğu yüzünüzdeki burnunuz kadar belirgin. Bunu anlamayan tek kişi o gibi görünüyor.""

3. ""Neden gerçekleri göremiyorsun? Onlar yüzünüzdeki burnunuz kadar belirgin!""

4. ""İşte mutsuz olduğu yüzünüzdeki burnunuz kadar belirgindi ama her şeyin iyi olduğuna dair numara yapmayı sürdürdü.""

5. ""Açıkça yalan söylüyor. Bu, yüzünüzdeki burnunuz kadar belirgin, ama onu bu konuda karşılaştırmaya cesaret eden kimse yok."""

Yorumlar