be as pure as the driven snow idiom ne demek?

 """Be as pure as the driven snow"" idiyomunun Türkçe karşılığı, ""taptaze kar kadar saf olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir kişinin son derece masum ve saf olduğunu anlatmak için kullanılır.


Bu deyim genellikle, bir kişinin karakteri hakkında konuşurken kullanılır. ""Driven snow"" ifadesi, henüz hiç kimsenin üzerinde yürümediği, hiçbir şeyin üzerine düşmediği, yani tamamen dokunulmamış ve bozulmamış olan karı ifade eder. Bu yüzden bu tür karın saf ve temiz olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde, ""as pure as the driven snow"" ifadesi, bir kişiyi tamamen masum ve sucuz biri olarak tanımlamak için kullanılır. Bazen bu ifade biraz ironik bir şekilde kullanılabilir, yani kişinin göründüğü kadar masum veya saf olmadığı durumlarda. 


Örnek bir cümle kullanımı şu şekilde olabilir: ""Although he appears to be as pure as the driven snow, I don't think we're getting the full story."" Bu cümlede, kişinin çok masum göründüğü ancak her şeyin göründüğü gibi olmadığına dair bir şüphe belirtilmektedir."

"Tabii ki, ""be as pure as the driven snow"" bir İngilizce deyimdir ve genellikle bir kişinin çok masum ve temiz olduğunu ifade eder. İşte bu deyimi içeren bazı örnek cümleler:

1. ""The innocence of a child is often described as being as pure as the driven snow, untouched by the wrongs of the world."" (Bir çocuğun masumiyeti, dünyanın yanlışlarına dokunulmadan, kar gibi saf olması olarak tarif edilir.)
2. ""In the eyes of her parents, she was as pure as the driven snow, even though she had made a few mistakes."" (Ebeveynlerinin gözünde, birkaç hata yaptığı halde, o kar gibi saf idi.)
3. ""He believed his intentions were as pure as the driven snow, though others saw them as manipulative."" (Niyetlerinin kar gibi saf olduğuna inanıyordu, ancak diğerleri onları manipülatif olarak görüyordu.)
4. ""They regard the new candidate as pure as the driven snow, without any corrupt past."" (Onlar yeni adayı, herhangi bir yozlaşmış geçmişi olmadan, kar gibi saf olarak görüyorlar.)
5. ""Though he had lived a difficult life, his heart was as pure as the driven snow."" (Zor bir hayat yaşamış olmasına rağmen, kalbi kar gibi saf idi.)

Bu cümleleri inceleyerek ""be as pure as the driven snow"" deyimini daha iyi bir şekilde anladığınızı umarım. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bana bildirin!"

Yorumlar