be (as) right as rain idiom ne demek?

 """Be (as) right as rain"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""eski sağlığına kavuşmak"", ""tamamen iyileşmek"", ""her şey yoluna girmiş olmak"" veya ""çok iyi hissetmek"" gibi anlamlara gelir.


Bu deyimi bir kişi sağlık sorunları yaşadıktan sonra tamamen iyileştiğinde veya bir sorunun üstesinden gelip her şeyin normal hale döndüğünde kullanabileceğimiz gibi, genel olarak bir kişi çok iyi hissettiğinde de kullanabiliriz.


Örneğin:


""If you take this medicine, you'll be as right as rain in no time."" Türkçeye ""Bu ilacı alırsan, hiç vakit kaybetmeden eski sağlığına kavuşacaksın."" şeklinde çevrilir.


""Birkaç hafta iyileşmeye çabaladıktan sonra Jo, artık tamamen iyiydi."" cümlesini İngilizceye ""After a few weeks of recovery, Jo was right as rain."" şeklinde çevirebiliriz.


Ve aynı şekilde ""Fazla çalışmaktan dolayı biraz bitkin düşmüştüm ama artık çok daha iyiyim."" cümlesi İngilizce olarak ""I was a little run down from overworking, but now I'm as right as rain."" şeklinde ifade edilebilir."

"The idiom ""be (as) right as rain"" generally means that everything is satisfactory or in good order, often used in reference to one's health. This British English idiom has a positive connotation and is used informally. 

1. ""After a good night's sleep, you will be as right as rain."" Meaning: After a good rest, you will feel healthy or back to normal.
Turkish Equivalent: İyi bir gece uykusundan sonra her şey çok daha iyi olacak.

2. ""Don't worry about the project, it's right as rain."" Meaning: The project is going well or perfectly fine.
Turkish Equivalent: Projeyi düşünme, her şey yolunda.

3. ""I felt unwell this morning, but I am right as rain now."" Meaning: I felt sick this morning, but I feel fine now. 
Turkish Equivalent: Bu sabah kendimi iyi hissetmedim, ama şimdi çok iyiyim.

4. ""If you exercise regularly, you'll be as right as rain."" Meaning: Regular exercise will help you feel healthy. 
Turkish Equivalent: Düzenli olarak egzersiz yaparsan, kendini çok daha iyi hissedeceksin.

5. ""After that vacation, she was right as rain."" Meaning: After the vacation, she felt refreshed and her health was restored.
Turkish Equivalent: Tatilden sonra oğlumuz tamamen sağlığına kavuştu."

Yorumlar