be (as) solid as a rock idiom ne demek?

 """Be (as) solid as a rock"" İngilizce bir deyim olup, Türkçe'ye ""(bir o kadar) kaya gibi sağlam olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir kişinin, objenin veya durumun çok güçlü, stabil veya güvenilir olduğunu anlatmak için kullanılır. 


Dilimize tercüme ettiğimizde, genel kullanım durumlarına bakacak olursak:


1. Fiziksel bir objeyi tanımlamak için: İngilizce'de bu deyim, fiziksel bir objenin çok sağlam veya dayanıklı olduğunu ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, ""This table is as solid as a rock"" (Bu masa kaya gibi sağlam) ifadesi, masanın çok sağlam ve dayanıklı olduğu anlamına gelir.


2. Bir kişinin karakterini veya duruşunu tanımlamak için: Bu deyim, bir kişinin karakterinin veya duruşunun çok güçlü ve sarsılmaz olduğunu belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin, ""She is as solid as a rock in her principles"" (Onun prensipleri kaya gibi sağlam) cümlesi, kişinin prensiplerinin sarsılmaz olduğunu ifade eder.


3. Bir durumu veya durumun güvenilirliğini tanımlamak için: Örneğin, ""Our plan is as solid as a rock"" (Planımız kaya gibi sağlam) cümlesi, planın güvende ve güvenilir olduğu anlamına gelir."

"İngilizcede ""be (as) solid as a rock"" ifadesi, ""son derece güçlü veya güvenilir"" olmak anlamına gelir. İşte bu ifadenin 5 farklı versiyonu ve örnek cümleler:

1. ""Be as solid as a rock"" - Her project was as solid as a rock, she did her research thoroughly. (Projesi bir kaya kadar sağlamdı, araştırmasını oldukça derinlemesine yapmıştı.)
2. ""Stand as solid as a rock"" - He stood as solid as a rock despite the pressure, he never backed down. (O, baskılara rağmen bir kaya gibi sağlam durdu, hiç geri adım atmadı.)
3. ""Remain as solid as a rock"" - Their faith remained as solid as a rock, despite hardships. (Zorluklara rağmen, inançları bir kaya kadar sağlam kaldı.)
4. ""Feel as solid as a rock"" - After months of training, he felt as solid as a rock, ready for the competition. (Aylar süren antrenmanların ardından, kendini bir kaya kadar sağlam hissetti, yarış için hazırdı.)
5. ""Be firm as a rock"" - Her resolve to quit smoking was firm as a rock. (Sigarayı bırakma kararlılığı, bir kaya kadar sağlamdı.)"

Yorumlar