be as sound as a bell idiom ne demek?

 """Be as sound as a bell"" ifadesi Türkçeye ""çan gibi sağlam olmak"" olarak çevrilebilir. Orijinal İngilizce deyimde kelime kelime çeviride ""çan kadar sağlam olmak"" anlamı olsa da bu, genellikle fiziksel sağlıkla ilgili değildir. Deyim, genellikle bir şeyin veya birisinin oldukça güvenilir, hatasız, kusursuz veya mükemmel çalışma durumunda olduğunu belirtmek için kullanılır. 


Bir makinenin, bir planın veya bir sistemin tam olarak istendiği gibi çalıştığını ifade etmek için bu deyimi kullanabiliriz. Örneğin, ""Bu yeni iş planı çan gibi sağlam"" diyebiliriz bunun anlamı yeni iş planının hatasız ve sorunsuz olduğunu ifade eder.


Ayrıca bir kişinin karakterine veya davranışlarına da atıfta bulunabilir. Birinin çok güvenilir, sadık olduğunu veya bir görevi doğru ve tam olarak yerine getirdiğini belirtmek için ""O, çan gibi sağlam birisi"" diyebiliriz.


Not: Kurallı ve düzgün ses çıkaran çanların kusursuzluğu ve hatasızlığı, bu deyimin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu sebeple ""çan gibi sağlam"" ifadesi kullanılırken genellikle çanın düzgün ve bozulmadan çıkan sesine atıfta bulunulur."

"""Be as sound as a bell"" is an idiom that implies something or someone is in perfect working condition or health. Below, I will provide you with five sentences using this idiom:

1. ""This old clock may look rusty but it's as sound as a bell, it still keeps perfect time.""
Translation: Bu eski saat paslı görünebilir ama sağlam bir zil gibidir, hala mükemmel zaman tutuyor.

2. ""After a long recovery, she's now as sound as a bell.""
Translation: Uzun bir iyileşme sürecinden sonra, şimdi zil kadar sağlam.

3. ""The doctor said my heart is as sound as a bell, I have nothing to worry about.""
Translation: Doktor, kalbimin bir zil kadar sağlam olduğunu söyledi, endişelenecek bir şeyim yok.

4. ""Even though this car has been used for several years, its engine is as sound as a bell.""
Translation: Bu araba birkaç yıl kullanılmış olmasına rağmen, motoru zil kadar sağlamdır.

5. ""He is over 90 years old but his mind is as sound as a bell.""
Translation: 90 yaşından büyük ama aklı zil kadar sağlam."

Yorumlar