be as stubborn as a mule idiom ne demek?

 """Be as stubborn as a mule"" şeklindeki İngilizce deyim Türkçeye ""eşek kadar inatçı olmak"" şeklinde çevrilebilir. Deyim, bir kişinin çok inatçı olduğunu ve kolayca fikrini ya da yolunu değiştirmeyeceğini ifade etmek için kullanılır.


Bu deyim genellikle bir kişinin istediklerini elde etmek için hatta genellikle başkalarının kendisini uyarmasına veya daha iyi bir yol önermesine rağmen, kendi yolunda ısrarcı olduğu durumlar için kullanılır. Genellikle bu tür bir inatçılık olumlu bir özellik olarak görülmez, çünkü bu kişinin başkalarının görüşlerine, önerilerine veya yardımlarına kapalı olduğu anlamına gelir. 


Örnek cümle:

Despite everyone telling him he was wrong, he was as stubborn as a mule and wouldn't change his mind.

(Tüm herkes onun yanıldığını söylemesine rağmen, o eşek kadar inatçıydı ve fikrini değiştirmeyecekti.)"

"1. ""She won't even consider other options - she's as stubborn as a mule.""
- Diğer seçenekleri bile göz önünde bulundurmayacak - o bir eşek kadar inatçı.

2. ""Trying to get him to change his mind is like talking to a brick wall, he's as stubborn as a mule.""
- Onun fikrini değiştirmeye çalışmak, bir tuğla duvara konuşmak gibidir, o bir eşek kadar inatçı.

3. ""You can't make him do anything he doesn't want to, he's as stubborn as a mule.""
- İstemediği bir şeyi yapmasını sağlayamazsınız, o bir eşek kadar inatçı.

4. ""My daughter won't eat her vegetables, she's as stubborn as a mule.""
- Kızım sebzelerini yemeyecek, o bir eşek kadar inatçı.

5. ""I've been trying to get him to see a doctor about his cough, but he's as stubborn as a mule.""
- Öksürüğü hakkında bir doktora görmesi için onu ikna etmeye çalışıyorum ama o bir eşek kadar inatçı."

Yorumlar