be as thin as a rail phrase ne demek?

 """Be as thin as a rail"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye doğrudan ""Bir ray gibi ince olmak"" olarak çevrilebilir. Ancak bu çeviri, deyimin anlamını tam olarak aktarmaz çünkü bu ifade Türkçe'de yaygın bir kullanıma sahip değildir. Bu nedenle ""Çok zayıf olmak"" veya ""Derenk zayıf olmak"" şeklinde daha anlaşılır bir çeviri yapılır.


Bu deyim, bir kişinin aşırı derecede zayıf veya ince olduğunu anlatmak için kullanılır. Raylar genellikle dar ve ince oldukları için, bu ifade ile kişinin zayıflığına dikkat çekilir. 


Örneğin:


- He's as thin as a rail. He really needs to eat more. 

- ""O derenk zayıf, gerçekten daha fazla yemeli.""


Bu cümlede, kişinin çok zayıf olduğunu ve daha fazla yemeye ihtiyacı olduğunu anlatıyoruz. İlettiğimiz mesaj, kişinin sağlıksız derecede zayıf olduğudur."

"""Be as thin as a rail"" bir yemek ya da aktivite ile belirgin bir şekilde zayıf olmayı ifade eder. Alttaki örnekler, kelimenin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığını göstermektedir:

1. ""After his prolonged illness, he was as thin as a rail."" - Uzun süren hastalığının ardından, bir çıta kadar zayıftı.
2. ""She does not eat breakfast; no wonder she is as thin as a rail."" - O kahvaltı yapmıyor; bu yüzden çıta kadar zayıf olması şaşırtıcı değil.
3. ""Because of her high metabolism, even though she eats a lot, she is still as thin as a rail."" - Yüksek metabolizması nedeniyle, çok yemek yemesine rağmen hala çıta kadar zayıf.
4. ""Sam has been running every day to prepare for his marathon; he is now as thin as a rail."" - Sam maratonu için her gün koşuyor; şimdi çıta kadar zayıf.
5. ""The supermodel diet has her looking as thin as a rail."" - Süpermodel diyeti ona çıta kadar zayıf bir görünüm verdi."

Yorumlar