be as thin as a rake phrase ne demek?

 """Be as thin as a rake"" ifadesi Türkçeye ""çıra gibi ince olmak"" ya da ""çubuk gibi zayıf olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifadenin tam anlamı, bir insanın aşırı derecede zayıf veya ince olduğunu belirtmektir. 


Genellikle, bu ifade, bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle ya da doğal çerçevesi gereği çok ince olduğunu göstermek için kullanılır. ""Rake"" kelimesinin burada kullanılmasının nedeni, bir bahçe tırmığı olan ""rake""in genellikle ince ve düzgün bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yüzden, bu deyiş bir kişinin aşırı zayıflığını anlamak için bir simge veya benzetme olarak kullanılır.


Kullanım biçimine bir örnek verecek olursak: ""After being sick for a few months, John was as thin as a rake."" Türkçeye ""Birkaç ay hastalandıktan sonra, John çıra gibi inceydi."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, John'nun hastalık nedeniyle aşırı zayıf hale geldiğini anlıyoruz. İfade genellikle aşırılığı ifade etmek için kullanılır yani normalden daha ince bir hali vurgular."

"""Be as thin as a rake"" ifadesi, birisinin çok zayıf olduğunu belirtmek için kullanılan bir İngilizce deyimdir. Aşağıda bu deyimi kullanarak oluşturulmuş örnek cümleler bulabilirsiniz:

1. Örnek: ""After his illness, he was as thin as a rake."" 
Çeviri: ""Hastalığından sonra o, bir küreğin kadar zayıftı.""

2. Örnek: ""She eats all the time but still she is as thin as a rake.""
Çeviri: ""Sürekli yiyor ama hala bir küreğin kadar zayıf.""

3. Örnek: ""My brother is as thin as a rake despite eating a lot.""
Çeviri: ""Kardeşim, çok yemek yemesine rağmen bir küreğin kadar zayıf.""

4. Örnek: ""He has been as thin as a rake since he started training for the marathon.""
Çeviri: ""Maraton antrenmanlarına başladığından beri bir küreğin kadar zayıf.""

5. Example: ""Don't worry about the extra slice of cake - you're as thin as a rake! ""
Çeviri: ""Pastanın ekstra dilimini dert etme - sen bir küreğin kadar zayıfsın!"""

Yorumlar