be at the bottom of something idiom ne demek?

 """Be at the bottom of something"" İngilizce'deki bir deyimdir ve Türkçeye ""bir şeyin altında yatan gerçek sebep olmak"" veya ""bir durumun asıl nedenini oluşturmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim genellikle, bir durumun veya problemi oluşmasındaki temel sebep ya da çözüm bulunması gereken gizemi belirlemek için kullanılır. Deyimi kullanan kişi genellikle belirsiz bir durumun veya problemin asıl kökenini belirlemeye, kendisini rahatsız eden bir sorunun sebebini bulmaya çalışıyor olabilir.


Örneğin: ""We need to be at the bottom of this issue before we can find a solution."" Türkçeye, ""Bir çözüm bulabilmemiz için bu sorunun asıl nedenini bulmamız gerekiyor."" şeklinde çevrilebilir.


Ya da “I am sure that John is at the bottom of this issue. He is always causing trouble.” cümlesi Türkçeye “Eminim ki bu sorunun altında John var. Her zaman baş belası oluyor.” şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, konuşmacı John’un belirtilen sorunun asıl sebebi olduğunu düşünmektedir."

"Sure, to ""be at the bottom of something"" is an English idiom that means to discover the truth about something, especially if there is a problem or a mystery involved.

Here are 5 example sentences along with translations:

1. English: ""The detective vowed to get to the bottom of the mystery.""
Turkish translation: ""Dedektif, gizemin dibine inmeye yemin etti.""

2. English: ""We need to get to the bottom of this issue before we can make a decision.""
Turkish translation: ""Bir karar verebilmeden önce bu konunun dibine inmemiz gerekiyor.""

3. English: ""My teacher is always at the bottom of every school problem.""
Turkish translation: ""Öğretmenim, her okul problemiyle ilgili her zaman ayrıntıları bilir.""

4. English: ""I won't rest until I'm at the bottom of this case.""
Turkish translation: ""Bu dava ile ilgili gerçeği öğrenene kadar rahatlamam.""

5. English: ""The committee will not stop investigating until they get to the bottom of the corruption allegations.""
Turkish translation: ""Komite, yolsuzluk iddialarının asıl nedenini bulana kadar araştırmayı durdurmak istemiyor.""

Note: While there isn't a direct translation for this idiom in Turkish, ""dibine inmek"" is used in these examples to carry the meaning across."

Yorumlar