be at it again idiom ne demek?

 """Be at it again"" ifadesi Türkçeye ""yine aynı işleri yapıyor"", ""yine aynı şeylere devam ediyor"" şeklinde çevrilebilir. Bu, birinin önceden yaptığı ve genellikle hoş karşılanmayan bir şeyi tekrar yapmaya başladığını belirtmek için kullanılan bir İngilizce deyimdir. 


Örneğin:


- ""John is at it again, he's late for work."" cümlesi Türkçede ""John yine aynı işleri yapıyor, işe geç kalıyor."" şeklinde anlam kazanır.


Bu deyim genellikle olumsuz bir durumu veya davranışı belirtmek için kullanılır ve kişinin yine aynı hataları yaptığını ya da hoş karşılanmayan bir durumu yinelediğini ifade eder. Bu ifade genellikle konuşma dilinde ve daha az resmi durumlarda kullanılır."

"""Be at it again"" genellikle bir kişinin eski alışkanlıklarını veya davranışlarını tekrar yaptığını ifade eden bir deyimdir. İşte bu ifadenin 5 kullanımı:

1. John is always causing trouble and it looks like he's at it again. (John her zaman sorun çıkarıyor ve görünüşe göre yine başladı.)
2. I thought she quit smoking, but she's at it again. (Sigara içmeyi bıraktığını düşünmüştüm, ama yine başlamış.)
3. The kids are fighting over toys; they are at it again. (Çocuklar oyuncaklar yüzünden dövüşüyorlar; yine kendi hallerinde.)
4. I can hear the neighbor's dog barking. It's at it again. (Komşunun köpeğinin havladığını duyabiliyorum. Yine başladı.)
5. My friends are at it again with their gossiping. I wish they would stop. (Arkadaşlarım dedikodularına yine başladı. Keşke durdursalar.)"

Yorumlar