be at large idiom ne demek?

 """Be at large"" kelime grubu Türkçeye ""serbest olmak"", ""kaçak olmak"" gibi ifadeler ile çevrilebilir. 


Bu ifade genellikle hukuki veya adli bir bağlama atıfta bulunur. Bir kişi ""be at large"" olduğunda, genellikle suça karıştıkları halde serbestçe dolaşıyorlar, tutuklanmadılar ya da hapsedilmediler. Kişi genellikle kaçak durumunda veya tutuklama emri altında olabilir. 


Örneğin: ""The suspects are still at large."" ifadesi Türkçeye ""Şüpheliler hala serbest."" şeklinde çevrilir ve bu ifade, şüphelilerin hala serbestçe dolaştıklarını, henüz yakalanmadıklarını veya tutuklanmadıklarını ifade eder.


Bunun yanında ""be at large"" ifadesi, daha geniş ve soyut bir anlamda, bir kişinin veya bir şeyin genel olarak mevcut veya hala aktif olduğunu ifade edebilir. ""-de/dö genel anlamda"" şeklinde çevrilebilir. 


Örneğin: ""These views are still at large in society."" Bu ifade Türkçeye ""Bu görüşler toplumda hala genel anlamda var."" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, belirli bir düşünce veya inancın toplumun genelinde hala yaygın veya aktif olduğunu belirtir."

"""Be at large"" bir deyim olup genellikle serbest ya da hala yakalanmamış anlamına gelir. Suçu işleyen birinin hala ortalıkta olması ve yakalanmaması durumunda kullanılır.

1. The criminals are still at large and considered very dangerous. (Suçlular hala serbest ve çok tehlikeli olarak kabul ediliyor.)
2. The man who robbed the bank is at large. (Bankayı soyan adam hala yakalanmadı.)
3. Despite the huge manhunt, the murderer was still at large. (Büyük insan avına rağmen, katil hala serbestti.)
4. Four prisoners are at large after escaping from jail. (Hapishaneden kaçan dört mahkum hala serbest.)
5. The secret agent is at large in the foreign country. (Gizli ajan yabancı ülkede serbest dolaşıyor.)"

Yorumlar